Allt fler drabbas av resistenta bakterier. Foto: TT/Arkiv

Allt fler drabbas av resistenta bakterier

Om drygt tio år väntas antalet fall av antibiotikaresistens i Sverige att bli dubbelt så många som i dag. Detta medför stora kostnader för samhället och stort lidande för den enskilde.

Människor med antibiotikaresistens fortsätter att öka kraftigt – 2016 fanns det 15 500 fall. Om drygt tio år kan vi räkna med dubbelt så många som i dag – och mer än fyra gånger så många år 2050 det vill säga drygt 70 000. Det visar nya prognoser från Folkhälsomyndigheten.

Ökad resistens mot antibiotika, leder till att det blir svårare att behandla och bota olika former av infektioner orsakade av bakterier.

– Antalet anmälningspliktiga fall av antibiotikaresistenta bakterier kommer att öka. Det får stora konsekvenser både för utsatta riskgrupper och för samhället i stort, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Antibiotikaresistens ger högre kostnader för vård och behandling. Den årliga merkostnaden för infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier blir ungefär 400 miljoner kronor 2030 och drygt 600 miljoner kronor 2050, jämfört med om motsvarande infektioner hade orsakats av antibiotikakänsliga bakterier.

Sammanlagt kommer antibiotikaresistensen ha kostat samhället cirka 16 miljarder kronor från 2018 till 2050. Summan kan jämföras med kostnaden för 187 000 höftledsoperationer. Idag utförs runt 18 000 höftledsoperationer i Sverige varje år. Kostnaderna avser både direkta sjukvårdskostnader och indirekta kostnader för samhället i form av produktionsbortfall.
Folkhälsomyndighetens rapport visar att det aktiva arbetet för att bromsa utvecklingen måste fortsätta men framför allt intensifieras.

– Vi har en god vaccinationstäckning, klok användning av antibiotika och väl fungerande hygienrutiner inom vården i Sverige och det gör att vi har lättare att bromsa utvecklingen här än många andra länder. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Det här är ett arbete som kräver ytterligare och kontinuerliga insatser och resurser, säger Malin Grape i ett pressmeddelande.

×