Patric Åberg (M), kommunalråd, och Katarina Brännlund, HR-chef i Östra Göinge.

Rekordnöjd personal: ”Fantastiskt resultat”

ÖSTRA GÖINGE Medborgarenkäten visade att allt fler är nöjda med att bo i Östra Göinge. Medarbetarenkäten visade att kommunens personal är rekordnöjd på jobbet.
Och det där hänger ihop, påpekar kommunalrådet Patric Åberg (M).

– Nöjda medarbetare producerar bättre kvalitet och det ger nöjda medborgare, säger han.
När Patric Åberg pratar om hur nöjda medarbetarna är enligt den senaste undersökningen är han … nöjd. Minst sagt.
– Det här är ju ett fantastiskt resultat. Riktigt, riktigt bra, säger Åberg.

Medarbetarenkäter för kommunanställda började Östra Göinge med 2011 på initiativ av kommunchefen Jonas Rydberg.
De runt 1 000 anställda får svara på en rad enkätfrågor och betygssätta sin arbetssituation på en femgradig skala.
Och trenden är positiv.
Totalbetyget 2011 var 3,79 och sen har det stadigt stigit:
2013: 3,80.
2015: 3,96.
Och 2017: 4,08.
Katarina Brännlund konstaterar att kommunen har höjt sig på alla områden. Bland annat är medarbetarna enligt enkäten väldigt nöjda med styrningen och ledarskapet i kommunen:
– Vårt arbete med att rusta cheferna har gett resultat. Det ger oss bättre möjlighet att rekrytera medarbetare och att behålla våra kompetenta och duktiga medarbetare.

Patric Åberg menar att Göingemodellen är en nyckelfaktor.
– Vi har en tydlig och ledning och styrning. Vi har stor tillit till medarbetarna, de har mandat att styra sina verksamheter. Det leder till bättre arbetsmiljö, ökad trivsel och nöjda medarbetare som gör ett mycket bra jobb, säger han.
– Nöjda medarbetare producerar bättre kvalitet och vi lyckas med våra politiska mål. Och det leder till nöjdare medborgare, vilket ju resultatet av medborgarenkäten visade.

Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten var hög, drygt 92 procent, och det ger undersökningen tyngd, menar Brännlund.
– Och det visar att våra medarbetare vill bidra och tycka till, det är väldigt positivt.
När kommunen nu ligger över en 4:a i totalbetyg blir det svårt att höjda sig även nästa år, anser Åberg.
– Ja, kan vi hålla oss på den här nivån är det riktigt bra. Men självklart ska vi fortsätta utvecklas och försöka bli bättre, säger han.
– Vi kommer ju inte att luta oss tillbaka, tillägger Brännlund.
Nästa steg är att bryta ner siffrorna så att varje enskild verksamhet kan titta på just sina siffror och utifrån dem ska handlingsplaner plockas fram med riktlinjer för hur man ska arbeta framöver.

Åberg och Brännlund presenterade också kommunens HME-index (hållbart medarbetarindex gällande motivation, styrning och ledarskap). På en 100-gradig skala hamnar Östra Göinge på 83, vilket är bättre än för två år sedan då siffran var 80.
– 83 är en siffra som kommer att stå sig väldigt bra jämfört med övriga kommuner i landet, säger Brännlund.
2016 var rikssnittet 79.

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×