Foto: TT/Arkiv

Nytt rut-förslag drabbar äldre

Stockholm Regeringen föreslår att det ska bli förbud med kontant betalning för rut- och rotavdrag. Detta är ett led i regeringens satsning för att stoppa den ekonomiska brottsligheten.

 

Finansminister Magdalena Andersson anser att kontanter gör det möjligt för kriminella att felaktigt påstå att betalningar gjorts men nu kommer alla att tvingas gå över till elektronisk betalning.

– De allra flesta svenskar betalar de här tjänsterna elektroniskt. Det är en väldigt liten andel som gör det kontant, men gör man det så får man gå över till elektronisk betalning, men på vägen så bidrar man då till risken för fusk och det är ju bra för alla i Sverige, säger Magdalena Andersson till Sveriges Radio.

Rot-arbeten, som innebär om- och tillbyggnad, kostar oftast betydligt mer än enklare rut-tjänster som städning och trädgårdshjälp, vilket gör att det kanske är vanligare att rut-tjänsterna betalas kontant.

– Väldigt många pensionärer använder rut-tjänster, och väldigt många kan inte använda digitala betalningsmedel. Jag förstås finansministerns vilja att bekämpa fusket. Men det här kommer att drabba många äldre, säger Anna Eriksson, pressekreterare på pensionärsorganisationen SPF till nyhetssajten E55.

 

×