Polisen nobbade socialen

OSBY Socialtjänsten ansåg att den unge mannen kunde bli aggressiv och ville ha polishjälp med att köra honom vidare till en institution. Men det ville inte polisen.
Socialtjänsten är starkt kritisk till polisens bemötande.

Det var i början av december förra året som ungdomen (vilken var omhändertagen en LUV, lagen om vård av unga) skulle köras till en av statens institutioner i Lund.
I handräckningsbegäran till polisen framgick att ungdomen var mycket aggressiv vid omhändertagandet, som gjordes för cirka ett år sedan, och att polisen tvingades sätta handfängsel på honom.
Men när polisen den här gången kom till platsen ansåg de att de inte behövde medverka eftersom ungdomen inte uppträdde aggressivt.
En av poliserna ska, enligt en skrivelse från socialtjänsten, ha sagt att ”de inte kan bedriva taxiverksamhet.”

I ett brev till socialtjänsten skriver polisen, genom vakthavande befäl Peter Martinsson, bland annat att socialtjänsten inte hade gjort allt de kunde innan de begärde polishandräckning och att man inte kan hänvisa till att ungdomen var aggressiv för ett år sedan.
Socialtjänsten skulle tillsammans med föräldrar försökt att föra honom dit han skulle. Hade inte detta gått, då kunde de ha begärt polishandräckning.

”I detta ärende har polisen inte gjort något formellt fel. Om detta ärende skickas vidare till JO skulle ni på socialförvaltningen fått skarp kritik för er hantering av ärendet”, skriver polisen.
De menar att polisen i region Syd har som målsättning att handräckningen ska vara den bästa för personen som den berör. ”En person med psykisk ohälsa ska transporteras i ambulans, ungdom med ett LVU-beslut (lagen om vård av unga) ska hanteras av personal från socialförvaltningen/LVU-hemmet, men med våldsamma personer oavsett det gäller beslut om LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård /LVM (lagen om vård av missbrukare) ska polis medverka för att ingen ska bli skadad/ hotad.”

Men Carina Alpar, på barn- och familjeenheten är inte nöjd med polisens svar.
– För oss var det viktigt att förebygga en våldshandling. Här fanns det, enligt vår bedömning, en grund för vår begäran om hjälp från polisen och vi kände oro för personalen.
– Det fanns ingen respekt för vår bedömning från polisens sida och inte heller hur vi blev bemötta. Vi begär hjälp från polisen oerhört sällan. När vi väl gör det har vi noga övervägt alla andra alternativ. I det här fallet handlar det också om hur man bemöter varandra.
Socialförvaltningen har i nuläget inte bestämt om och hur de ska gå vidare. Klart är ändå att de ska kommunicera ytterligare med polisen som handlade ärendet.
Tilläggas kan att transporten slutligen gick bra.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Anser du att fackföreningarna spelat ut sin roll?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×