Sjuksköterskeorganisationen får omsorgsnämndens kvalitetspris 2017. Annica Johnsson, enhetschef, Hansolof Helldahl, sjuksköterska, Sara Wallberg, sjuksköterska och Anette Ruderstam, enhetschef. foto: felix Alnemark

Sjuksköterskeorganisationen prisas

Hässleholm De klarade sommaren utan att ta hjälp av bemanningsföretag. Genom att ställa upp för varandra och planera dagen varje morgon sänkte sjuksköterskeorganisationen stressen. Nu har de fått omsorgsnämndens kvalitetspris.

– Genom att tänka nytt och samarbeta lyckades de erbjuda vård och omsorg av god kvalitet, utan att ta hjälp av bemanningsföretag, säger Annika Andersson, chef på omsorgsförvaltningen.
Inom sjuksköterskeorganisationen arbetar cirka 100 sjuksköterskor på kommunens särskilda boenden och inom hemsjukvården.
– Vi hörde ett rykte om ett annat boende där man bestämt sig för att klara sommaren själv utan bemanningsföretag. De ville vi också göra, säger sjuksköterskan Hansolof Helldahl.
1 maj förra året sjösattes en omorganisation som det nya arbetssättet för sommaren byggde på.

Pristagarna berättar att bemanningsföretag har kostat kommunen mångmiljon belopp tidigare samtidigt som man inte varit nöjda med bland annat kontinuitet. Inför sommaren samlade man de olika områdesindelningarna av sjuksköterskeorganisationen.
–Vi började ha morgonmöten där vi gick igenom alla arbetslistor och vad som behövde prioriteras bort. Men det har varit tufft, det har inte varit en dans på rosor, säger Annica Johnsson, enhetschef.

Genom att börja täcka upp för varandras arbetstoppar lyckades man dela uppgifterna över kommunen och göra det lugnare för alla.
– Det var en för alla, alla för än, förklarar Hansolof Helldahl det gemensamma lagarbetet.
Priset som innefattade 10 000 kronor delades ut i samband med omsorgsnämndens sammanträde.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är du rädd för att det ska börja brinna hemma?

Loading ... Loading ...