Diskussionen om ”brukare” går vidare efter protester

HÄSSLEHOLM/BJÄRNUM Brukare eller inte brukare, det är frågan.
Ja, åtminstone går debatten vidare om begreppet vidare.

Det har omsorgsnämnden beslutat efter att begreppet brukare hamnat på politikernas bord. Först uppmärksammades ordet av SPF Trivsam i Bjärnum som kritiserade bruket av begreppet. Omsorgsnämnden svarade i oktober förra året, att man inte hade för avsikt att ändra benämningen och hänvisade till rekommendationer från socialstyrelsen.
Men sedan har frågan växt.

SPF samorganisation i Hässleholm har nu återkommit till frågan. Samtliga SPF föreningar i Hässleholm ogillar att begreppet brukare har bitit sig fast inom äldreomsorgen. I brevet till omsorgsnämnden påpekar organisationen, att det bör gå att finna ett bättre ord när man avser en så specifik grupp som omsorgs- och vårdtagarna inom kommunens äldreomsorg är.
De skriver att ”kanske är omsorgstagare det bästa valet”.
Så nu blir det vidare diskussioner i frågan.
– Vi ska lyfta frågan och lyssna om det finns alternativ. Vi har inte satt ner fötterna i frågan ännu, säger Karin Axelsson (M) som är ordförande i omsorgsnämnden.

Christer Welinder (S) och andre vice ordförande i omsorgsnämnden, tycker det är viktigt att ha ett enhetligt språkbruk.
– Men det behöver inte vara brukare. finns det något bättre köper vi det, säger han.
Omsorgschefen Annika Andersson hänvisar också till att frågan diskuteras över hela landet.
– Media har uppmärksammat synpunkter på begreppet brukare runt om i landet. Det kan därför finnas skäl att följa den debatt som finns kring begreppet brukare. Inför eventuellt beslut om att byta begrepp bör frågan lyftas i kommunala pensionärsrådet och i kommunala tillgänglighetsrådet, konstaterar hon.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är du rädd för att det ska börja brinna hemma?

Loading ... Loading ...