”Själva knarkhandeln är polisens sak”

Hässleholm Otrygghet på stan samt bristande polisresurser. Kampen mot knarket är ofta ojämn. Mobila teamet inom Hässleholms kommun försöker nå ungdomar som är i riskzonen.

I förra veckan berättade Norra Skåne om hur boende intill Stortorget i Hässleholm bevittnar hur knark och pengar byter ägare.
De har sett gäng som nervöst cirklat runt, pratat i telefon, spanat innan knarkaffären genomförts.
Paret som berättat om sina iakttagelser har även kontaktat polisen. Polisen har däremot inte har haft någon möjlighet att komma vilket gjort att paret slutat att ringa dem.
Från sin lägenhet har mannen och kvinnan även sett unga killar med knivar och föremål som liknar pistoler. De har även noterat att handeln under vintertid flyttar ner i garaget under Kulturhuset.
Från polishåll är man medveten om vad som pågår men uppger att man tappat kontakten med ungdomarna och att det saknas resurser för att ta itu med problemen.
Drömmen enligt polisen vore att bilda en gatulangningsgrupp, men den möjligheten verkar inte vara inom räckhåll.

Läs mer: De bevittnar oblyg knarkhandel i stan

I höstas startade Hässleholms kommun däremot en verksamhet där man jobbar med att bygga upp relationer med ungdomar som befinner sig i riskmiljöer.
Det är ett mobilt team som består av tre personer som rör sig ute på fältet, både i Hässleholm och kransorterna.
– Problemen är förstås störst i Hässleholm, berättar Fredrik Olofsson som är enhetschef på socialförvaltningen. Men de kan flytta sig mellan orterna över tid.
Även inom Hässleholm flyttar sig problemen. Ibland är det mer frekvent på Resecentrum eller Kulturhuset medan det andra gånger kan flytta till Hembygdsparken eller Djupadal.
Han berättar att de försöker att befinna sig där ungdomarna är. Och det handlar både om dagtid, kvällstid och till och med nattetid.
– I lördags var vi till exempel på högstadiedisco på Björket, berättar han.
Men man besöker även skolor, fritidsgårdar samt platser som Markan och Mötesplats Ljungdala.

Fredrik Olofsson berättar att man upplever att problemen är relativt konstanta.
– Det är en liten klick som syns och hörs och de befinner sig oftast i centrala Hässleholm. Trots allt vill de flesta ungdomar inte befatta sig med droger.
Gruppens uppgift är bland annat att identifiera vilka ungdomar det handlar om och försöka ta reda på varför de hamnar i problem.
Samtidigt poängterar Fredrik Olofsson att det handlar om förebyggande arbete. När det gäller själva knarkhandeln så är det polisens sak.

Är ungdomarnas attityder till droger mer tillåtande idag?
– Det gäller nog hela samhället, svarar Fredrik Olofsson. Speciellt då det handlar om cannabis där det pågår diskussioner om det ska tillåtas.

Hur upplever ungdomarna er närvaro?
– Det är både och. Ofta handlar det om ungdomar som vill dra sig undan vuxenvärlden, kanske för att de har dåliga erfarenheter. Men för en del kan vi utgöra en trygghet. Det är tidskrävande att bli accepterad och få ungdomarnas förtroende. Det är ett långsiktigt arbete.

Läs mer:

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...