Regionen tar över ambulanssjukvården i ett distrikt till

Skåne Region Skåne tar över ambulansdriften i distrikt två, som omfattar Lund, Landskrona, Löddeköpinge, Sjöbo och Ystad.

Avtalet med Samariten AB som kör ambulanserna i distriktet i dag, upphör när avtalet med dem löper ut.
Beslutet togs i hälso- och sjukvårdsnämnden på torsdagen. SD, som är tungan på vågen i ärendet, valde att rösta med de rödgröna.
Ärendet är dock inte slutligt avgjort förrän det har passerat regionfullmäktige. Möjligheten att det ska ske några förändringar till dess är i nuläget ganska små.

I och med beslutet kommer Region Skåne att inom några år ha tre av fyra ambulansdistrikt i Skåne i egen regi.
Om en månad överförs sydvästra distriktet, som omfattar Malmö, Lund och Trelleborg i regionens regi också.
Det bottnar i en överenskommelse mellan alliansen och de rödgröna från början av mandatperioden, då de rödgröna ville ta över all ambulansverksamhet i Skåne i egen regi.
Blocken valde då att ingå en överenskommelse om att två distrikt skulle bestå i privat regi och två skulle övertas i egen regi.
– Nu bryter de rödgröna med SD:s stöd den överenskommelsen. Det är respektlös, kommenterar regionrådet i opposition Carl-Johan Sonesson (M).

Från och med 2020 övertas mellersta ambulansdistriktet av regionen.
Det enda ambulansdistriktet som blir kvar i privat regi är nordost som omfattar bland annat Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge och Osby.
Falck kör sedan länge ambulanserna i nordost. Men regionen har avslutat avtalet med Falcks och ett nytt bolag med säte i Östergötland tar över driften när avtalet med Falck löper ut. .
Nordväst med Helsingborg, Ängelholm, Båstad och Höganäs är i regionens regi sedan länge.

Regionrådet Anders Åkesson (MP) är mycket nöjd med beslutet.
– Nu kan vi bygga en bra ambulanssjukvård i Skåne. Jag vill betona att det inte ligger något ideologiskt ställningstagande bakom vårt beslut i ärendet. Det blir säkrare och effektivare i egen regi.

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden är djupt besviken.
– Detta visar att en överenskommelse med S och MP inte gäller. Vi var överens om en utvärdering av ambulanssjukvården i sydväst innan vi gick vidare med att se över ambulansverksamheten i hela Skåne. Någon sådan har vi ännu inte sett och nu väljer de att ta över distrikt två. De lägger 50-60 miljoner på att återta distriktet, som inte kommer att ge några kvalitetsförbättringar. De pengarna kan vi använda på bättre sätt.
Anders Åkesson menar att påståendet om att överenskommelsen är bruten beror på ett tråkigt missförstånd.
– Jag vill inte kommentera det ytterligare, säger han.

Ärendet kommer upp i regionfullmäktige den 27 februari. Alliansen kommer med stor säkerhet att begära återremiss då. Men som det ser ut nu finns det en majoritet bakom beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×