Gratis svenska till anställda på företag

Osby Osby näringsliv, kommunen och skolan satsar på svenskundervisning för anställda. Anledningen är att det framkommit att många företag i Osby har anställda som behöver bli bättre på svenska språket.

Under företagsbesök nyligen har det framkommit att en del Osbyföretag har anställda som behöver förbättra sin svenska.

Detta är viktigt utifrån ett hållbart integrationsperspektiv. Efter en diskussion med Ann-Christin Lund, rektor för vuxenutbildningen, har Osby Lärcenter ordnat SFI kurser på kvällar som möjliggör för anställda att läsa svenska efter jobbet utan kostnad.
– Detta är ett mycket gott exempel på ett konstruktivt samarbete mellan näringslivet, kommunen och skolan, säger Paul Philips, näringslivsstrateg på Osby kommun.

De företag i Osby kommun som har anställda som behöver förbättra sin svenska är aktuella för det här samarbetet. För de företagens anställda finns det möjlighet att gå på en SFI kurs på måndag- och onsdagskvällar klockan 17-19 på Osby Lärcenter, Södra Portgatan 28 i Osby.
Kraven som ställs för att få delta i utbildningen i svenska för invandrare (SFI) är att personen är bosatt i landet och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.
Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3. De riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål. Det finns tre studievägar. Studieväg 1: kurs A, B, C och D. Studieväg 2: kurs B, C och D. Studieväg 3: kurs C och D.
En bedömning görs om vilken nivå passa individen. Rikttiden för varje studieväg är 525 timmar.

Betyg ges efter varje avslutad kurs enligt betygsskalan A – F. Utbildningen är kostnadsfri men kursdeltagarna ska skaffa och ha med sig ett lämpligt lexikon till undervisningen.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×