Tågen binder redan idag ihop Osby med Älmhult. 500 personer som jobbar på IKEA bor i Osby. FOTO: EVA RUDERSTAM/ARKIV

Politiker sågar idén om sammanslagning

Osby Älmhult säger nej. Osby säger kanske, kanske.
Det handlar om förslaget på att slå samman kommunerna Osby och Älmhult.

– Förslaget att slå ihop Osby och Älmhult är inte lösningen på alla problem. Hade det varit det hade vi genomfört det här för länge sedan. Vi behöver inte sitta och vänta på ett förslag från en tankesmedja, så dumma är vi inte här på landsbygden, säger Osbys kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S).

– Det här är en tanke, inget politiskt förslag, fortsätter hon. Det kommer inte som någon överraskning och är varken första eller sista gången vi hör talas om detta. Men det kan finnas en övertro på att en sammanslagning ska lösa alla problem.
– Älmhult känns inte helt omöjligt och vill älmhultsborna bli skåningar, så gärna för mig. Men personligen lägger jag hellre kraft och energi på mer samarbete än att fundera på vilken kommun jag vill slås ihop med.
Marika Bjerstedt Hansen säger att det krävs fler nyanser för att kunna ta ställning till om det är en fördel att slå ihop de två kommunerna.

Hon upplyser om att samverkan sker redan idag på flera olika plan, med flera olika kommuner som till exempel sophämtning, gymnasieskola, vatten och avlopp, högskoleutbildning och upphandling.
– Det kommer säkert bli kommunsammanslagningar så småningom, men under tiden är det bästa vi kan göra att samverka.

Hennes partikollega, kommunalrådet Eva Ballovarre (S), i Älmhults kommun säger däremot nej till förslaget.
– Min spontana reaktion är att vi inte ska slås samman, däremot är jag för att vi utökar samarbetet mellan kommunerna.

Hon säger att det redan finns etablerade samarbeten mellan Osby och Älmhults kommuner och i det arbete som nu utförs tänker man på att få ner de administrativa kostnaderna. Så de ekonomiska vinster som presenterats och som, enligt förslaget från tankesmedjan Intelligence Watch, skulle vara fördelen med sammanslagningen köper inte Eva Ballovarre.
– Jag har inte läst hela förslaget och känner inte till detaljerna men jag skulle gärna vilja veta hur de motiverar förslaget.

Eva Ballovarre pekar också på att inom det samarbete som exempelvis funnits inom polisen stöter länsgränsen på problem.
– Vi upplever samarbetet som positivt, men det blir jobbigt för polisen att söka uppgifter i två län och två regioner där systemen inte är samordnade, som exempelvis i Malmö och Växjö.

Hon drar ett annat exempel med ett äldreboende som Älmhults kommun ägde i Loshult i Osby kommun.
– Det fungerade inte. Det blev för stora utmaningar för vår personal,. Vem hörde till vilket sjukhus? Ljungby eller Hässleholm? Att verka i olika regioner med olika system blir ett stort hinder.

Även oppositionsrådet i Osby kommun, Niklas Larsson (C), är tveksam till förslaget.
– För det första vet jag inte om man ska kalla det förslag. Det är en tanke från en tankesmedja och det ligger inget politiskt förslag bakom, säger han och fortsätter:
– Det här är ingen bra idé just nu. Vi har redan stora samarbeten på gång och det finns redan ett etablerat samarbete på många olika plan. Vi vet inte vad en eventuell sammanslagning skulle kunna ge. Och skulle Älmhult och Osby slås ihop måste man i så fall börja med att ändra länsgränsen.
Han säger också att ett förslag om en kommunsammanslagning måste komma underifrån.
– Älmhult får gärna bli skånskt, men jag ser det här förslaget lite lätt negativt.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du på festival i sommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar