Socionomer missnöjda med lön

Hässleholm Ett knappt dussin socialsekreterare med mer än tio års erfarenhet vänder sig till chefer och politiker med krav på högre lön.
Nyanställda går in på nästan lika hög lön och lönerna släpar efter jämfört med andra kommuner, menar de.

– Vi känner att vi har för dålig löneutveckling, kopplat till den erfarenhet vi har, säger Katarina Widriksson, en av elva socialsekreterare som skickat en öppen skrivelse till berörda chefer och politiker, liksom bland annat kommunens personalutskott.
I skrivelsen framhålls att lönespridningen mellan nyanställda socionomer och erfarna socionomer är för liten.
”Om ingen förändring sker känner vi allvarlig oro för att några av oss med lång erfarenhet väljer att söka oss till andra kommuner eller privata organisationer med ett högre löneläge för att få upp vår lön.”
– Det är bra att ingångslönerna höjts, det behövdes, men det ska synas att erfarenhet är viktigt, säger Eileen Roxå, som också undertecknat skrivelsen.
Enligt henne ligger ingångslönen på runt 31 000 kronor i månaden.

Gruppen med över tio års erfarenhet har 32 000 till 36 000 kronor.
– I andra kommuner kan man få 40 000 kronor. Hässleholm ligger inte i framkant.

Har ni tagit fram jämförelser med andra kommuner?
– Det är inte svårt att få fram hårda fakta men vårt mål är inte att ställa chefer och politiker mot väggen. Vårt mål är att lyfta frågan för diskussion, säger Susanne Nordh, som undertecknat skrivelsen.
Att byta arbetsplats och på så sätt höja lönen är vanligt, berättar socialsekreterarna.
– Det har kollegor gjort, men det drabbar kontinuiteten och kvaliteten i det sociala arbetet i Hässleholm om vi lämnar. Vi trivs och vill jobba kvar.

Förvaltningschef Sus Lantz Eriksen säger att hon delar medarbetarnas syn.
– De har helt rätt i det de säger. Svårigheterna att rekrytera socionomer har drivit upp ingångslönen. Men att ingångslönen för våra nyutexaminerade socionomer är runt 31 000 kr, är inget jag känner igen.
De många ensamkommande som kommit til Sverige har gjort att fler socionomer valt att arbeta som utredare och inom familjehemsvård, berättar Sus Lantz Eriksen. Nu har läget lugnat sig och bristen på socionomer har minskat.

Det finns socionomer som byter jobb för en kortare period för att sedan återvända till sin gamla arbetsplats, för att få möjlighet att höja lönen. Hur ser du på det?
– Ja, det finns många som gör på det sättet. Att byta arbetsgivare kan innebära en löneökning på upp till 10 000 kronor. Men det har inte varit så vanligt i Hässleholm.

Är det inte bättre att justera upp lönen istället för att tappa medarbetare?
– Absolut, det vore bättre.
Kommunens personalchef inhämtar samtliga förvaltningars behov. Personalutskottet fattar beslut om vilka eventuella prioriteringar man vill göra.
– Jag har framfört att vi behöver mer pengar till socialsekreterarna. Däremot kan jag inte premiera utifrån hur länge de arbetat. Vi gör individuella bedömningar baserade på prestation, effektivitet och kvalitet. Men väljer man att jobba här och bidra till en stabil verksamhet bör man också premieras.

Dagens fråga

Anser du att fackföreningarna spelat ut sin roll?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×