Statens kärnuppgift är att skapa ordning

Sverige är ett rikt land och ganska välfungerande med en stark ekonomi. Samtidigt är Sverige ett land med många växande problem.
Skjutningar, gängkriminalitet, gruppvåldtäkter och annat våld som dominerar nyhetrapporteringen i media visar att det har vuxit upp och utvecklats två parallella sidor av samma land.
Det är en kärnuppgift för staten att garantera medborgarna trygghet. Men upprätthållandet av denna uppgift brister på många sätt när staten nu utmanas av kriminella krafter.

Först och främst har vi en polismyndighet som inte klarar av uppgiften att skapa ordning och trygghet runt om i hela landet.
Orsakerna till detta är många.
En orsak är att många poliser slutar och för få poliser nyutbildas. Kontentan av det hela är att vi har för få poliser, ett resultat av dålig styrning och bristande resurser. Framförallt landsbygden dräneras på poliser, inte minst som konsekvens av den grova brottsligheten i våra städer.
Att högste polischef länge varit något annat än polis gör inte saken bättre och därför är förhoppningsvis Eliassons nyliga avgång ett steg i rätt riktning.
Hur hade det sett ut om ÖB i Försvarsmakten kommit från Försäkringskassan?

Ett annat uniformsyrke som dras med resursbrist och personalbrist är de kommunala räddningstjänsterna, som också påverkas av den ökande brottsligheten i våra städer. Rapporterna från nyårsnatten i Kristianstad om organiserade bakhåll och attackerar mot brandmän gör att vem som helst tappar hakan. Utöver bristerna inom blåljusyrkena har vi en försvarsförmåga som inte heller håller måttet. Försvarsmakten kan försvara en begränsad del av Sverige (Stockholm) under en begränsad tid (en vecka). Det är helt tydligt att försvaret behöver mer personal och mer pengar för att kunna lösa försvaret av Sverige. Punkt.

Samhällskontraktet fallerar.
Vi betalar skatt till staten för att staten i utbyte ska garantera oss trygghet. Men detta kontrakts grundpelare naggas i kanten om inte viktiga samhällsfunktioner tillförs mer resurser. Sverige är ett rikt land och det finns mängder av pengar att hämta. Allting handlar om hur vi prioriterar och vilka effektiviseringar som görs. Det finns 335 myndigheter i Sverige och ännu fler om vi räknar våra utländska beskickningar. Långt ifrån alla dessa tillför något till statens kärnuppgifter.
Vi lägger exempelvis 8 miljarder kronor på Public Service. Varför ska skattepengar gå till att betala för Melodifestivalen? Renodla istället deras uppdrag till objektiv samhällsinformation och tilldela resten av pengarna till viktigare kärnverksamhet.
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens konstråd, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor och Myndigheten för kulturanalys är ytterligare några exempel på märkliga prioriteringar, för att nämna några.

För att vi ska kunna känna trygghet i Sverige behöver vi lägga resurserna där de behövs som mest. När den offentliga kakan växer och resurserna tryter är det viktigt att skilja på ”nice to have” och ”need to have”.
Daniel Jönsson (M)

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×