Gui Minhai, svensk med­bor­ga­re som drivit för­lag och bok­han­del i Hong­kong, kid­nappades för drygt två år se­dan i Thai­land och fö­rdes till Kina, där han se­dan suttit varit fängslad. Nu har han väl­för­tjänt till­delats tryck­fri­hets­priset Prix Vol­tai­re av International Pub­li­shers As­so­cia­tions (IPA). Ännu bättre skulle vara om blev fri och han fick lämna Kina för att ta emot priset.

×