Bygglov beviljat till fyra nya lägenheter

Osby Ett nytt flerbostadshus ska byggas i centrala Osby i kvarteret Xylografen. TT-nämnden beviljade bygglov till det vid sitt sammanträde i torsdags.

Det är Ulf Andersson Fastigheter AB som sökt bygglov om att få uppföra flerbostadshuset med fyra lägenheter på omkring 70 kvadratmeter vardera. Huset ska ligga ungefär mitt framför idrottsplatsen i Osby.
– Detaljplanen medför stor byggyta, säger Tillsyns- och tillståndsnämndens ordförande Kurth Stenberg. Därför beviljar vi bygglovet,
Kurth Stenberg anser att projektet är behjärtansvärt och att nämnden även är beredd att ändra i detaljplanen i syfte att fler skulle kunna uppföra liknande bostadshus i området.

Det skulle i så fall handla om trevåningshus, enligt Kurth Stenberg. Kvarteret Xylografen ligger mitt framför idrottsplatsen och omgärdas av gatorna Idrottsgatan, Klövervägen, Fågelsångsvägen och Södra Tvärgatan.

Även stadsarkitekten stödjer ansökan med motiveringen: ”Avvikelsen från detaljplanen är liten och godtagbar, byggnadens volym avviker inte väsentligt från den befintliga bebyggelsen, tillstyrker att bygglov lämnas”.
Nu ska bland annat eventuella grönytor beaktas och grannyttranden väntas in innan startbesked kan ges. Hittills ställer sig alla grannar utom en positiva till husbygget.
Även i Killeberg vill Tillsyns- och tillståndsnämnden begära att detaljplanen ses över. I och med att nämnden beslutade att ge fastigheten Loshult 3:27 i Killeberg bygglov så finns för närvarande inga fler byggbara tomter i Killeberg. Det bygglovet som beviljades i torsdags gäller en nybyggnad av ett enbostadshus.

Senaste nytt omOsby
×