Foto: TT BILD

De anställda flyr – riktar hård kritik

VINSLÖV Personalen fruktade för sina liv när pojkarna anlände berusade och började slå sönder inredningen. Men det var bara en tidsfråga innan en våldsam incident skulle inträffa på Bokskogens HVB-hem, menar flera personer som Norra Skåne pratat med.
I somras sade i princip hela personalstyrkan upp sig i protest. Nu har även sex av de nyrekryterade valt att gå.

Norra Skåne har tidigare skrivit om Arbetsmiljöverkets kritik mot att den privata ägaren Linus Winterboren dels inte utrett incidenten, dels saknade rutiner och riskbedömningar av arbetstagarnas förhållanden.
Men pressen på boendets ägare är större än så.

Rapporterna om missförhållanden har det senaste halvåret haglat in till Inspektionen för vård och omsorg.
Varningarna kommer från föräldrar, från pojkarna själva, från före detta anställda, från en socialsekreterare och från den före detta ägaren.
Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inledde med anledning av kritiken en särskild tillsyn av boendet i höstas. Det gjorde även Arbetsmiljöverket, efter den allvarliga incidenten.
Ivo riktade allvarlig kritik men vidtog inga åtgärder. Arbetsmiljöverket är kritiskt till de bristande rutinerna och har krävt att företaget agerar.

Norra Skåne har pratat med flera av personerna som jobbat på Bokskogens HVB-hem men sagt upp sig. De ger en entydig bild av ett boende med outbildad personal, där ägaren helt struntar i behandling och gränssättning, och där pojkarna driver vind för våg. Inte alls som boendet beskriver sig på hemsidan: ”Hemmet präglas av stark familjekänsla med en fast struktur och tydlig gränssättning.”
– De här killarna får ingen som helst hjälp eller stöd. Där är ingen behandling och ingen terapi, säger en.

En annan bekräftar bilden:
– Det finns ingen behandling. Ungdomarna bor där. Du kör dem till skolan, hämtar dem och ger dem mat. Det är allt. Det var helt tokigt där. De jobbade inte med några regler och trodde inte på bestraffning.

– Här kan du vara hög eller dricka dig full på rummet, men inget händer mer än att personalen skäller på dig, säger en annan person, utbildad och med erfarenhet, som började i somras men snart lämnade in sin uppsägning.
– Jag är van vid att föreståndaren i sådana fall tar in ungdomen på sitt rum och säger att nästa gång det händer får det konsekvenser, du kanske måste få särskild hjälp eller inte kan bo kvar. Här blev det inga konsekvenser av deras handlande, säger personen, som i likhet med övriga vill vara anonym.
Flera till synes märkliga uttalanden fick också vederbörande att höja på ögonbrynen.
– Vd:n sa att vi skulle ta ungdomarna med svårast problem, för de gav mest pengar. De här killarna hade därför ofta både ett missbruk och en kriminell bakgrund, ofta i kombination med olika diagnoser. En hel del av dem gick varken till skolan eller till någon praktik.
– De ifrågasatte ju varför de ens skulle gå upp på morgonen. Av just den anledningen brukar man ha gruppövningar eller liknande. Här var det bara förvaring.

Personen berättar om ett personalmöte där alla fick ge sin syn på behandling.
– Det finns ju DBT (dialektisk beteendeterapi), Repulse, MI (motiverande samtal) och flera andra men Linus stoppade oss och sa ”Behandling som jag ser det är att de boende går upp på morgonen, duschar och går till skolan. Det är det som gäller”.
Under ett personalmöte som var gemensamt med anställda från ägarens båda andra HVB-hem påpekade någon att deras larm inte fungerade.
– Linus viftade bort det och sa att ni ska väl se till att inte hamna i sådana situationer där ni inte kan larma. Men polisen larmades ju minst en gång i veckan till Bokskogen.
I somras valde hela personalstyrkan utom en att lämna sin arbetsplats. Nya rekryterades – men av dem har sex, det vill säga hälften, slutat under hösten och vintern.

Killarna som placeras på boendet är i åldern 13 till 20 år och enligt ägaren Linus Winterboren ibland missbrukare, ibland dömda för brott och ibland med psykosociala problem.
De utgör med andra ord en grupp där det både av samhällsskäl och omsorg om den enskilde är extra viktigt att vården fungerar.

Efter raden av anmälningar beslutade Ivo att på nytt göra ett tillsynsbesök, trots att ett sådant hade gjorts senast i våras.
Bara en kort tid efteråt inträffade den allvarliga incidenten på boendet.
Enligt uppgift från flera personer som tidningen talat med fanns det inga rutiner varken för att förebygga hot och våld eller för att hantera situationen efteråt. Incidenten ska ha varit så pass allvarlig att personalen tvingades gömma sig i väntan på polis.
– Det var en situation som förstås kunde inträffa, men då ska det finnas en riskbedömning, rutiner för vad man ska göra om något händer och rutiner för krishantering efteråt, säger en person.
– Jag kunde inte stanna på ett ställe där det fanns så liten förståelse för personalens situation, säger en av dem som tidigare jobbat där.

Flera personer med inblick i verksamhet säger att de tycker synd om pojkarna som placeras där och som inte får den hjälp de ska få.
– Hur kan man få säga att det är ett behandlingshem när där inte ges någon som helst behandling?

I morgon kommenterar Bokskogens vd Linus Winterboren kritiken.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×