Inför trohetsbonus i vården

Det är med oro vi tar del av fler och fler berättelser om rutinerad vårdpersonal som väljer att sluta.
När uppskattningen uteblir och orken tryter så tackar man till slut för sig. Effekterna blir allvarliga, för med erfaren personal försvinner inte bara en person, avdelningen går också miste om nära nog oersättlig kompetens. Det är ofta de mest erfarna medarbetarna som handleder nya, som bidrar till kontinuitet, upprätthåller rutiner och har svaren på de svåraste frågorna. Man utgör helt enkelt en betydande trygghet, både för kollegor och patienter.
Men idag undervärderas erfarenhet i Region Skåne. Att stanna kvar länge belönas inte, snarare riskerar man att halka efter i löneutveckling jämfört med om man hade bytt tjänst ofta. Detta är ett systemfel som slår mot kontinuitet, tillgänglighet och trygghet i vården. Det är också orättfärdigt mot den enskilde.

Vi kristdemokrater anser att något måste göras och har därför motionerat till regionfullmäktige om att utreda hur arbetssituationen kan göras mer förmånlig än idag för medarbetare med lång erfarenhet. Vi tycker exempelvis att en trohetsbonus ska införas som innebär särskilda lönetillägg för dem som jobbat många år på en arbetsplats och på så vis skaffat sig erfarenhet. Exakta definitioner och regleringar av sådant som arbetsplats och tid får utredningen återkomma med, då visst utrymme för flexibilitet måste finnas. Men inriktningen är klar: Erfarenhet måste värderas högre än idag. Alternativet är mycket mer kostsamt.
Per Einarsson (KD)

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×