Missade äldre med övervakning

HÄSSLEHOLM Rutinerna brast vid den nya kameratillsynen av äldre. Nu har kommunen gjort en lex Sarah-anmälan, efter en händelse där hemtjänstpersonalen dröjde med att åka ut trots att de inte kunde se den hjälpsökande i kameran.

Nattpatrullen ifråga skulle via kameran kontrollera så att omsorgstagaren hade det bra. Mellan klockan fem och sex tittade man ett flertal gånger utan att kunna se personen ifråga. Först när hela timmen hade gått körde en anställd dit.
På vägen larmade vårdtagaren ifråga då vederbörande satt på toaletten och behövde hjälp. Enhetschefen bedömer att vårdtagaren kunde ha legat länge på golvet om hen hade ramlat. Det uppges också finnas en risk för att det kan hända igen.
Rutinerna för trygghetskamera säger att man ska titta igen efter tio minuter om inte brukaren är på plats. Är personen då fortfarande inte där ska man åka hem till den.
Här hade personalen sett fyra gånger att brukaren inte fanns på plats och två gånger skedde kameratillsynen inte efter tio minuter, som rutinen kräver, eftersom man enligt utredningen hade för mycket att göra.

Händelsen inträffade i december. Det inträffade bedöms av kommunen inte vara så pass allvarligt att det behöver anmälas till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Däremot vidtar omsorgsförvaltningen en rad rutiner för att det inte ska hända igen.
Den anställde angav att hon inte hade fått någon information om rutinerna förrän detta togs upp vid en arbetsplatsträff efter att missen uppdagats.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×