Socialsekreteraren hävdar att många HVB-hem inte lever upp till vad de lovar, men att situationen på Bokskogens hem var extraordinär. Foto: TT BILD

Socialen varnade: Låt inte fler fara illa

VINSLÖV Ingen vård, ingen sysselsättning och inga regler. Dessutom fusk med dygnsavgiften. Det menar socialtjänsten i Ronneby, som i ett brev varnade Ivo för Bokskogen i ett försök att förhindra att ”fler ungdomar far illa” genom att placeras där.

– Det är jätte, jättesorgligt att det fungerat så illa, säger socialsekreteraren Beatrice Brandt, som i oktober anmälde verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
I brevet listar hon alla de punkter på vilka hon anser att behandlingshemmet i Vinslöv brustit i ansvar:

q De har inte bedrivit någon form av vård eller behandling – bara husrum och mat. Utlovat stöd har aldrig utförts. ”HVB har ej tillfört någon struktur, förutsägbarhet, konsekventa regler eller någon fungerande kontakt med socialtjänst eller vårdnadshavare”.
– Han fick ett eget rum och mat, det var allt, säger Beatrice Brandt.
q Boendet har tagit betalt för full dygnsavgift, trots att pojken inte har varit där.
– Utifrån deras egna dokumentation framgår det att han inte varit där på hälften av tiden, ungefär 52 av 100 dygn. Pappan säger att det till och med var mer än så; att pojken var hemma nästan hela sommaren och bara på boendet cirka tio av 122 dygn. Ändå har de krävt full betalning. Det rör sig om över 120 000 kronor på en månad, säger Beatrice Brandt.

q Tider med barn- och ungdomspsykiatrin och andra vårdinstanser har misskötts, vilket lett till komplikationer i pojkens fysiska och mentala hälsa. Medicinering och blodtryck har inte kontrollerats av läkare, vilket medfört problem för ungdomen.

q Boendet har inte sysselsatt pojken ifråga, varken med skolgång eller annan sysselsättning. Detta trots flera tillsägelser från socialsekreterare.

q ”Vården” har inte planerats med ansvarig socialsekreterare, utan boendet har ”agerat efter eget tyckande” gällande exempelvis planering och utförande av umgänge.

q Vd:n har uppträtt respektlöst och oprofessionellt gentemot ansvarig socialsekreterare, vårdnadshavare och ungdom.
– Det blev ett väldigt dåligt avsked. Vi hade ett samtal, vd:n, jag och mamman som berättade att hon var jätteorolig när det inte fungerade när de som boende hade hela ansvaret i sina händer. Då reste sig vd:n upp och skrek ”uuut, nu, där är dörren”. Pojkens grejer kastade han nästan ut på gården.

Socialtjänstens varning överlämnades till Ivo som med anledning av den beslutade sig för att inleda en särskild tillsyn.
Samtidigt fördes diskussioner inom Ronneby kommun om att anmäla boendet för bedrägeri. Så skedde dock aldrig:
– Vi tyckte inte att det var rätt hanterat av boendet men det är skillnad på att vara kritisk och driva något i domstol, förklarar Göran Fridh, som är verksamhetschef på socialförvaltningen.
I dag placerar socialtjänsten i Ronneby kommun inga fler ungdomar på Bokskogens HVB-hem.
Men problemen finns på fler hem, säger Beatrice Brandt.
– Just det här var extremt, men överlag är det tyvärr många HVB-hem som inte lever upp till vad de lovar. Vad det beror på är svårt att säga. Min erfarenhet är att de ofta inte har tillräckligt kompetent personal, eller för lite personal.

Hon misstänker att många startar HVB-hem bara för att tjäna pengar.
– Tyvärr tror jag nog att det är så i grund och botten. Det finns många bra HVB-hem, men tyvärr också en hel del där det inte fungerar, där vi som placerare istället får gå in och stötta och ge förslag på hur de kan hjälpa ungdomen, för de vet inte själva. Vi måste åka dit på tätare kontroller och handleda själva HVB-hemmet. Man får inte riktigt valuta för pengarna. Samtidigt är det egentligen mest allvarliga hur ungdomarna drabbas. De förlorar ju tilltron till vuxenvärlden.

Ibland, menar hon, har socialförvaltningen inget annat val än att placera en ungdom på ett boende trots att man vet att det finns brister.
– Det är ett problem ur samhällsaspekt att det inte alltid finns lediga platser på de bra boendena utan man får ta där det är ledigt. Vi måste ju placera ungdomen någonstans.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×