Myndigheter måste hjälpa adopterade

Enligt en granskning gjord av Sveriges Television i samarbete med chilenska journalister kan barn ha adopterats bort till Sverige mot biologiska föräldrars vilja. Adoptionspapper ska ha förfalskats. I ett fall beskrivs hur en pojke kortvarigt skulle vistas på barnhem vid moderns sjukdom. När hon kom för att hämta honom var han bortadopterad, utan hennes medgivande.
Det skapar så klart oro hos adopterade och adoptivföräldrar att tänka att man i princip har stulit ett barn, eller själv stulits. Det är tyvärr inte den första gången som barn från andra länder sägs ha givits bort mot anhörigas vilja.
Svenska myndigheter måste hjälpa adopterade och föräldrar med att söka efter biologiska föräldrar, så man kan kartlägga i hur stor omfattning det har skett. Biologiska föräldrar måste få veta att deras barn har haft ett anständigt liv.
Normalt sett är det avgiftsbelagt att söka efter biologiska föräldrar: en avgift som adoptionsbyrån tar ut. Eftersom det är dem som misstänks för att ha medverkat till adoptioner utan föräldrars medgivande måste de avkrävas så mycket information som finns, givetvis avgiftsfritt. Hur kan man kan förhindra att det sker igen? Ett av de drabbade adoptivbarnen förespråkar ett förstatligande av adoptionsprocessen. Transparensen och processen måste bli bättre och säkrare, oavsett metod.

×