Till årets skinnmarknad på torget i Hässleholm kom bara en enda uppköpare, Rise Olsson från Hökön. Arkiv: Tord Lundmark
Han har besökt skinnmarknaden i Hässleholm varje år sedan 1940-talet. Arkiv: Stefan Sandström
Axel Helgesson, lantbrukare på Spångängens gård, känner sig lurad av P2 och kommunen. Arkiv: Stefan Sandström
Det går inte att driva ett vettigt jordbruk om militären ska hålla övningar på markerna, konstaterar Axel Helgesson på Spångängens gård. Arkiv: Stefan Sandström
Centerns lokale representant Gunnar Bengtsson och kommunalrådet Christina Ivarsson (M). Arkiv
Så här kommer fasaden se ut mot skolgatan. Skiss: Sten Samuelson, Arkitektkontor AB
Fasaden på Kyrkgatan kommer se ut så här Skiss: Sten Samuelson, Arkitektkontor AB
Barnavdelningen uppfördes i början av 1930-talet. I landstingets bok 1963-1987 betecknas byggnaden som ”en av landstingets vackraste byggnader”. Arkiv
Sjukhusets huvudbyggnad från söder. Första våningen användes för expedition, undersökning och viss behandling. På andra och tredje våningen var det sjuksalar och högst upp en stor sal för bio och annan underhållning. Arkiv
Unge herr Forsberg från Röingeskolan tog i så att kinderna höll på att spricka när han skulle prova valthornet. Arkiv

Skinnmarknad och bönder i protest

Pälsen krymper i krisen. Så lyder rubriken till det sedvanliga reportaget om den traditionella skinnmarknaden första tisdagen i februari i Hässleholm.
Hit kommer jägare från hela norra Skåne, bärande på knippen av skinn, och någon har varit med ända sedan 40-talet. Världsmarknaden för pälsverk krymper, men skinnveteranen Rise Olsson från Hökön tycker sig se en attitydförändring i de modemagasin som han studerar. I år var han den enda uppköparen här, så han kunde välja och vraka och bestämma prisläget.
Men inte alla lät sig lockas. En jägare från Sjöbo lastade sin skåpbil full igen och körde hem för att lägga skinnen i frysbox, eftersom priserna var för låga. Rise Olsson hade dock efter några timmar sin Volvo full av fränt doftande skinn. För ett rävskinn gav han denna gång 100 kronor, för mink 35 kronor och för iller 20 kronor. *
Mjölkalångaborna samlar sig till strid, har vi läst i en annan rubrik.
Bland bönder där i byn och i Lilla Oberöd jäser nämligen missnöjet över att militären har planer på att skapa två nya övnings- och skjutfält väster om Finjasjön. Många bönder skulle då tvingas lämna sina gårdar.
En av dem är Axel Helgesson på Spångängens gård, som han förvärvade för bara några år sedan. Han känner sig lurad av både P2 och kommunen.
Inte bara bönder protesterar mot planerna, även inom Golfklubben i Skyrup och Lokalföreningen i Tyringe höjs stridsropen. Från kommunens sida förstår man oron och gör tummen ner för militärens planer. Man vill inte att militären ska stänga in hela Finjasjön. Likväl har kommunen köpt in Stora Oberöd för att säkra mark, ifall militären skulle behöva utvidga Hovdalafältet.
Riksbangård Syd och en ny sträckningen av E4.an söder om Ljungby är förslag som kan beröra Hässleholm, vilket kommunalrådet Christina Ivarsson anser som väldigt positivt.
Nu har även centerledningarna för de sydsvenska länen anslutit sig till dessa projekt, som ansågs ha högsta prioritet vid en konferens i Växjö. Bara riksbangården skulle ge 300 till 400 årsarbetsplatser, förutom alla jobb under byggtiden, vilket gynnar hela regionen, anser Gunnar Bengtsson (C). Man förordar också en anslutning till Dackeleden via Älmhult, Ljungby, Växjö från Trelleborg i söder.
Vårens riksdagsbeslut får avgöra vilka investeringar som kan bli aktuella.
Ett viktigt storbygge i Hässleholm startades redan i medio av december och pågår nu för fullt, ”Seniorbygget” på Ehrenborgsplan.
Det hela sker i Hässleholmsbyggens regi och kostar 47 miljoner kronor. Totalentreprenör är Skanska. Inte mindre än 36 servicelägenheter och 22 allmänna lägenheter uppförs här. De flesta är mindre på ett till tre rum, men högst upp inrättas två femrummare med öppen spis och inglasade balkonger.
Totalt skapas det 6000 kvadratmeter i två huskroppar, som ritats av Sten Samuelsson Arkitektkontor AB. Vackra fasader blir det mot Skolgatan och Kyrkgatan.
I månadsskiftet firade Brobysjukhuset 80-årsjubileum.
Då i början av seklet var tuberkulosen, tbc, en utbredd folksjukdom med hög dödlighet. Enbart i vårt län dog årligen omkring 400 personer i tbc. Antalet vårdplatser i landet var mycket begränsat.
1908 hade ett sanatorium med ett 30-tal platser startats i Mansdala, Vä, och när beslut året därpå skulle tas om utbyggnad där eller nytt sanatorium i Broby vann det senare förslaget med bara en rösts övervikt, efter en intensiv debatt i landstinget. I slutet av januari 1913 stod så sanatoriet färdigt och 100 patienter kunde tas emot.
År 1942 fanns det 180 platser men ett 70-tal i kö. Redan 1955 var dock behovet mer än täckt och ett 20-tal långvårdssjuka kunde beredas plats på Brobysjukhuset.
När kommunala musikskolan i Hässleholm höll sin årliga instrumentshow fick lågstadieelever från Röinge, Stoby, Ballingslöv och Kyrkskolan lära sig allt om hur man frambringar toner.
Under veckan framträder 15 lärare inför 1700 lågstadieelever. Med hjälp av svängiga Disneylåtar gör de sitt bästa för att locka barnen börja spela.
Klarinetten är det roligaste instrumentet man kan spela och piccolaflöjten det minsta. Bastuban det största, finaste och blankaste i hela orkestern, fick eleverna veta. I årskurs tre får alla som vill delta i antingen blockflöjts- eller stråkundervisning. En pojke som helst ville spela fotboll hade efter att ha hört konserten helt ändrat inställning till det här med musik …

×