Dödsfall

Filosofie doktor Margareta Staub Gierow, Freiburg Breisgau, har avlidit i en ålder av 77 år.
Efter studentexamen på latinlinjen vid Katedralskolan i Lund 1959 reste hon som au pair till Rom, där hennes bror Pär Göran Gierow och hans hustru Barbro forskade vid Svenska institutet. Det var där hennes kärlek till Italien, arkeologi och det italienska språket föddes.
Det var också där som hon mötte sin blivande make, schweizaren Hans Staub, sedermera professor i romanska språk.
På mitten av 1960-talet flyttade paret till Freiburg Breisgau, där maken fått sin professur. Margareta började studera klassisk arkeologi vid universitetet i Freiburg.
Makarna gick skilda vägar på 80-talet, men Margareta fortsatte sina studier och det resulterade i en doktorsavhandling om två pompejanska bostadshus och disputation vid universitet i Freiburg 1990. Hon undervisade även i svenska och italienska och gjorde översättningar för flera förlag.
Sedan 2000 ansvarade hon för vissa delar av det svenska pompejieprojektet, som drivs av Lunds universitet och Svenska institutet i Rom. Det har resulterat en många publikationer och 2008 även ett stort verk över danska kopior av väggmålningar från Pompeji.
Närmast anhöriga är sönerna Christopher, Michael och Thomas med familjer.

×