Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix / TT

Ivo: Risk för ungdomarnas säkerhet

VINSLÖV Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritiserade i november verksamheten vid Bokskogen – men lät den trots flera brister fortsätta utan åtgärdsprogram.
Norra Skånes nya uppgifter kan dock leda till en annan bedömning.

Med anledning av socialsekreteraren Beatrice Brandts anmälan inledde Ivo en ny tillsyn under hösten. Den ledde i november till att myndigheten avslutade ärendet utan vidare åtgärder. Ändå pekade Ivo på flera brister:

Verksamheten på Bokskogens HVB-hem saknar god kvalitet, skriver Ivo, och det finns risker för ungdomarnas trygghet och säkerhet.
Dessutom är det anmärkningsvärt att ägaren valt att ta sig an ungdomar med så omfattande vårdbehov under en period med tillfällig föreståndare, stor personalomsättning, samtidigt som man försöker införa nya arbetssätt och ta fram rutiner för verksamheten, menar Ivo.
Ungdomarna som placeras på Bokskogen tangerar rent generellt att inte tillhöra den målgrupp som boendet har tillstånd för, då deras behov är mer omfattande, påpekar tillsynsmyndigheten.
Men ägaren försvarar sig med att ny personal har rekryterats och att flera av dessa har relevant utbildning.
Ägaren påpekar också att de visst arbetar med behandling. Dessutom pågår ett arbete med att förbättra dokumentationen och att förbättra rutinerna. Och ungdomarna själva som Ivo pratade med kände sig trygga och säkra.

Camilla Martinsson är ansvarig inspektör vid Ivo.

Ni pekar på allvarliga brister på boendet men låter samtidigt verksamheten fortsätta. Hur går det ihop?
– Även om vi tyckte att läget var allvarligt så krävs det väldigt mycket för att en huvudman ska bli av med sitt tillstånd. Vårt fokus är inte heller att ta tillståndet, utan att titta på vilken kvalitet verksamheten bedrivs med och vilka eventuella brister som finns.

Vad krävs för att ni ska dra in tillståndet?
– Om det bedöms finnas en fara för liv och hälsa kan vi naturligtvis ta tillståndet på en gång. Det har vi hittills inte bedömt att det varit här, även om vi sett brister som varit allvarliga. Ofta börjar man ju med att förelägga verksamheten att åtgärda bristerna och i regel följer huvudmannen det vi kräver.
– I detta fallet påtalade vi brister men verksamheten hade också redan vidtagit åtgärder eller börjat på dem. Hade de inte gjort det så hade vi sannolikt ställt krav på åtgärder.

Vilka åtgärder menar du att de hade påbörjat?
– De hade rekryterat personal och höll dessutom på att utforma och implementera rutiner.
– Vi var kritiska till att de i en sådan fas som de befann sig i, med mycket ny personal, skrev in så pass många ungdomar och med så svår problematik. Det hade varit skillnad om de valt att anpassa antalet ungdomar efter sin fas. I en ny arbetsgrupp behöver man arbeta sig samman för att det man gör ska präglas av kvalitet.

Ivo konstaterade efter tillsynen att de boende på Bokskogen inte riktigt tillhörde den målgrupp man har tillstånd för.
Samtidigt är detta svårt att ställa krav på, säger Camilla Martinsson:
– De har ett tillstånd som täcker in ett ganska stort spann, men vi säger att det tangerar. När ungdomar placeras enligt LVU är detta en indikation på en viss svårighetsgrad som förutsätter ett stort vårdbehov, men en person kan egentligen ha en lika svår problematik om den kommer in på hemmet på frivillig väg.

Är det okej att bara erbjuda allmän daglig träning, det vill säga att lära sig stiga upp, äta frukost och gå till skolan?
– I huvudmannens tillstånd säger de sig arbeta enligt vissa metoder. Bland annat skulle personalen genomgå Termautbildningen. Och om man har angett att man ska arbeta enligt en viss metod kan vi kolla att man gör det.

Ivos inspektör känner dock inte till att personalen bara gått en av fyra dagar på utbildningen, eller att flera av de personer som hade anställts före tillsynen valt att sluta.
Inte heller har hon fått information om den incident som ledde till att Arbetsmiljöverket fann flera brister på hemmet.

Påverkar denna nya information din bild?
– Det är klart att det påverkar vår handläggning och vi kan öppna ärendet på nytt utifrån det vi känner till. Vi kommer naturligtvis att följa upp detta. Jag behöver mer information och kommer att kontakta Arbetsmiljöverket för att se vad det handlar om. Vi tittar även på förekomst i media.

Enligt lag ska Inspektionen för vård och omsorg göra tillsyn på HVB-hemmen en gång varje år. Bokskogen fick besök två gånger.
I år är det nationella temat för tillsynen vårdens innehåll.
– Och det är ju väldigt aktuellt utifrån hur läget var på Bokskogen sist. Givetvis kommer vi samtidigt att följa upp det vi såg då, säger Camilla Martinsson.
Tillsynen på Bokskogen kommer, säger hon, att äga rum under vårvintern. Men när Norra Skåne ringer upp på nytt visar det sig att besöket skett snarare än tänkt. Så sent som i tisdags var Ivo på plats på hemmet.

Vad var anledningen?
– En sammanvägd bedömning av vad vi känner till sedan tidigare och praktiska skäl, det vill säga att vi har flera boenden som ska hinnas med.
Camilla Martinsson vill inte kommentera vad Ivo kom fram till.
– Vi har precis varit där och har inte vår bedömning klar. Men vi försöker alltid få fram ett beslut så fort vi kan.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×