Vingårdrana håller tummarna när alliansen och SD tvingar det rödgröna styret i Region Skåne att ansöka om gårdsförsäljning på försök hos regeringen. På torsdag tar regionstyrelsen beslut om att skicka in ansökan. Arkivbild.

Rödgröna tvingas be om gårdsförsäljning

Skåne Nu ansöker Region Skåne om tillstånd för gårdsförsäljning av öl och vin hos regeringen.
Det sker drygt ett halvår efter att beslutet togs att bifalla motionen från Liberalerna.

Ansökan beslutas av regionstyrelsen på torsdag där det finns en majoritet för förslaget. Alliansen och SD vill ha gårdsförsäljning på försök i tre år medan det rödgröna styret och Vänsterpartiet säger nej av folkhälsoskäl samt värnandet av systembolagets monopol för försäljning av alkohol.

2010 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att ta fram förslag till gårdsförsäljning av alkoholdrycker på ett sätt som är förenligt med EU-rätten. Det var dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som drev frågan.
Utredningens slutsats var att det går att införa gårdsförsäljning men att det inte får ske så att utländska tillverkare hindras från att få sina produkter sålda i Sverige.
Det är bara de som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, som efter särskilt tillstånd, får bedriva gårdsförsäljning.
EU-rätten tillåter inte diskriminering av utländska produkter.

Enligt den föreslagna modellen får gårdsförsäljning ske under följande förutsättningar:
q Försäljningen till varje enskild person inte överstiger en liter spritdryck, tre liter vin eller fem liter öl.
q Producenten får sälja högst 1 500 liter 100 volymprocent alkohol per år.
q Begränsningen av den totala maximala årliga kvantiteten motsvarar 3 850 liter spritdryck (40 procent), 10 000 lite vin (15 procent) respektive 27 273 liter öl (5,5 procent.
Begränsningen av kvantiteterna motiveras av folkhälsoskäl samt säkerställer att gårdsförsäljningen inte ersätter, eller inskränker systembolagets ensamrätt i hela landet att sälja all slags alkoholdrycker i obegränsad omfattning.

Region Skåne ser möjligheter med gårdsförsäljning.
Dagens regler hindrar småföretagare i Skåne att erbjuda sina gäster möjligheten att köpa lokalt producerat öl och vin, skriver regionledningen till regeringen, som även tror att gårdsförsäljning kan innebära ett lyft för hela Skåne med ökad turism och fler jobb.
En treårig försöksperiod kan dessutom bli en värdemätare för många andra sektorer inom jordbruk, turism och arbetsmarknad.

Regionledningen betonar alla de risker som alkoholen bidrar till i form av en rad skador.
Riskkonsumtionen av alkohol i Skåne är lägre än i övriga landet.
Sverige har i dag de striktaste reglerna i EU för gårdsförsäljning av alkohol.
I Finland är det tillåtet att sälja vin tillverkat på inhemskt odlade bär och druvor sedan ett tag. I Norge och Danmark är det tillåtet. I Norge ska den nya regeringen se över det statliga alkoholmonopolet med syfte att liberalisera modellen med försök av försäljning av vin i vanliga butiker.
Starköl får säljas i livsmedelsbutiker i Norge med vissa restriktioner.

Dagens fråga

Anser du att fackföreningarna spelat ut sin roll?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×