Vd:n förnekar Ivos kritik

VINSLÖV Vd:n för Bokskogens hem, Linus Winterboren, förklarar att han efter Ivos besök ansökt om ett nytt tillstånd för sin verksamhet och dessutom ökat bemanningen.

Den 19 december inkom företagets ansökan om att ändra målgruppen. Framöver vill Bokskogen kunna ta emot barn och unga som vistas i olämpliga miljöer – till exempel som har begått enstaka brott, provat att ta droger eller har ett hotfullt beteende. Dessutom familjer där föräldrarna brister i omsorg om sina barn samt ensamkommande barn upp till och med 17 år. Ansökan gäller både flickor och pojkar.
Ivo har ännu inte fattat beslut i frågan.
Det tillstånd som finns i dag är inaktuellt, menar Linus Winterboren:
– Det är över tjugo år gammalt. Då är det också utformat och anpassat på ett sätt som passade ungarna som fanns på den tiden. Idag så är ungarna svårare.

Ivo bedömer att det finns brister i ungdomarnas trygghet och säkerhet.
– Precis, det finns risker med de pojkar som är inskrivna då. Men vi fick ingen kritik ifrån Ivo, det har vi inte fått.

Det är mycket de är kritiska mot, bland annat att ni tar emot pojkar med omfattande vårdbehov samtidigt ni befinner er i återuppbyggnadsfas.
– De ser risker, vi ser också risker. Vi arbetar i en riskfylld verksamhet.

Vad gör ni åt det?
– Dels har vi ökat bemanningen från åtta till tolv. I heltidstjänster räknat är det 1,5. Sedan är en del av detta konkurrensgrejer så det vill jag inte gå in på, hur vi arbetar med det.

I en artikel i Kristianstadsbladet i oktober, före incidenten, höjdes omfattande kritik mot hemmet efter att hela personalstyrkan sagt upp sig. Det var innan även sex ur den nya personalen gått.
Då skyllde vd:n Linus Winterboren kritiken mot utebliven behandling, stöd och aktiviteter på den tidigare ägaren och personalen. Sedan han tog över förra årsskiftet fungerar allt bättre, säger han nu:
– Vi har höjt kompetensnivån på personalen, vi har tätare handledning. Vi har en ordentlig matchning som vi gör innan placeringarna då vi jämför pojkarnas behov med förutsättningarna. Vi har en arbetsledning som är väldigt stark och vi har ökat bemanningen.

Sedan när gör ni en ordentlig matchning?
– Sedan maj. Sedan vårt nya team.

Under våren valde Ivo att inte godkänna företagets nya föreståndare, eftersom hon bara hade 7,5 högskolepoäng och en föreståndare på HVB-hem bör ha minst 180. Då gick ägaren och vd:n Linus Winterboren själv in på posten.

Det kommer snart en ny tillsyn från Ivo med fokus på behandlingsarbetet. Vad tror du om framtiden?
– (Lång tystnad.) Ivo gör tillsyner minst en gång om året och jag ser fram emot dem för det är då vi prövas på allvar. Jag tycker att de är roliga.

Parallellt har Arbetsmiljöverket upptäckt brister vid en inspektion och krävt åtgärder. Om dessa inte rättas till hotar verket med ett föreläggande eller ett förbud.
Men Linus Winterboren är inte orolig:
– Vi har ett jättebra samarbete nu med facket så jag tror att de också kommer att vara glada och nöjda. Är de inte det så får vi se till att utbilda oss så att vi blir det.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×