Gilbert Tribo (L)

L vill ha specialmottagning för könsstympade kvinnor

Skåne Liberalerna vill ha en specialmottagning för könsstympade kvinnor i Skåne.

Tisdagen är den internationella dagen mot könsstympning för att uppmärksamma att det fortfarande förekommer på flera håll i världen.
Enligt WHO är tre miljoner flickor och kvinnor i riskzonen att könsstympas varje år.
– Könsstympning är ett fruktansvärt ingrepp med stor risk för flickors och kvinnors liv. Det ger dessutom bestående fysiska och psykiska men, säger Gilbert Tribo, liberal gruppledare i Region Skåne.
Genom invandring från olika länder i Afrika där könsstympning utförs finns det en betydande mängd kvinnor i Sverige som blivit könsstympade. I vården finns inte tillräckligt med kompetens för att möta den gruppen, menar Gilbert Tribo.
– Jag tycker att Skåne ska införa en särskild mottagning för könsstympade kvinnor, precis som man gjort i Stockholm. De här kvinnorna bär på ett fruktansvärt trauma och det är viktigt att de bemöts på ett korrekt sätt i vården.

I en motion som behandlades av Regionfullmäktige i mars 2017, föreslog LiberaIerna att Region Skåne i likhet med Stockholm Läns Landsting, ska utreda och inrätta en särskild mottagning för kvinnor som har drabbats av könsstympning. Vidare föreslog Liberalerna att Region Skåne tillsammans med de andra landstingen verkar för att etablera ett nationellt kompetenscentra för kvinnor som har drabbats av könsstympning.
Medan Regionfullmäktige biföll att utreda ett behov av nationellt kompetenscentra för kvinnor som har drabbat av könsstympning, valde man att inte gå vidare med förslaget om att upprätta en särskild mottagning för könsstympade kvinnor inom vården i Skåne.
Ett beslut som beklagas av Gilbert Tribo.

– Jag tycker vi sviker dessa kvinnor. Genom att upprätta en särskild mottagning för denna typ av problematik, hade vi också markerat kraftigt mot den här typen av oerhörda kränkningar. Nu kan det uppfattas som att vi inte tar det på allvar, säger Gilbert Tribo.

Dagens fråga

Är det rätt av S att utesluta Omar Al-Ganas ur partiet?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×