Hässleholms sjukhus i ortopedisk världstopp

Hässleholms sjukhus har en av världens bästa ortopediska verksamheter, med Skandinaviens största enhet för höft- och knäledsoperationer. Hit kommer människor från hela Sverige med smärtor i knän och höfter.
Genom ett målinriktat arbete, drivet av en engagerad profession, har man utvecklat kirurgin så att patienter som tidigare tvingades vara sängliggande under lång tid nu kan åka hem efter bara någon dag eller rentav samma dag. Här bedrivs avancerad forskning och utveckling.

Det är bakgrunden till att ortopedin i Hässleholm i samarbete med ortopedin på CSK i Kristianstad nu återigen tilldelats status som universitetsvårdsenhet. Det är en verksamhet som vi har all anledning att känna oss stolta över. Idag besöker vi Hässleholms sjukhus för att lära oss mer om verksamheten och få mer information om vilka behov som finns
De goda resultaten i Hässleholm görs trots att lokalerna både är slitna och föråldrade.
Därför har vi prioriterat att få igång bygget av moderna, ändamålsenliga lokaler. Det innebär en omfattande och efterlängtad investering om 250 miljoner. Bygget kommer att påbörjas redan till sommaren.
Framgångarna för ortopedin i Hässleholm visar hur effektiv och högkvalitativ vården på våra mindre sjukhus kan vara. Vi har länge argumenterat för att man bör satsa på och utveckla de mindre sjukhusen så att de kan specialisera sig och bygga hög kvalitet inom specifika områden samtidigt som de avlastar de större akutsjukhusen vad gäller planerade operationer.

Genom att i större utsträckning separera den akuta sjukvården från den planerade blir det möjligt att fokusera på att bli riktigt bra inom specifika områden.
Det för med sig en säker vård av högsta kvalitet för patienterna samtidigt som tillgängligheten blir god. Hässleholm är ett mycket tydligt exempel som vi behöver lära oss mer av så att erfarenheterna kan föras vidare till andra sjukhusorter.

Detta är inte minst viktigt när universitetssjukhuset får allt mer högspecialiserad sjukvård och behöver koncentrera sig mer på att ta hand om de allra sjukaste patienterna från hela södra Sverige. Hässleholms sjukhus är ett exempel på när sjukvårdens organisation lyckats som allra bäst.
Det gör oss därför bekymrade när Region Skånes borgerliga opposition i sitt budgetförslag föreslår att sälja ut två av de skånska sjukhusen. De har inte velat specificera vilka sjukhus som står på försäljningslistan men har varit tydliga med att inget sjukhus undantas. Det gör att man får anta att Hässleholm kan finnas med där.
En sådan politik skulle vara skadlig för Hässleholm och för det välfungerande samarbete som byggts upp med CSK i Kristianstad.

Vi vill istället fortsätta satsa på Hässleholms sjukhus. Därför genomför vi nu omfattande investeringar samtidigt som vi studerar Hässleholms goda exempel och för vidare erfarenheterna härifrån.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×