Arkivbild

Hastigheten kan sänkas på E6:an

Skåne Trafikverket vill göra E6:an till en mer intelligent väg, utöka polisnärvaron och eventuellt sänka hastigheten.

Trafikverket har presenterat en omfattande åtgärdsvalsstudie för E6:an genom Skåne. Åtgärdsförslagen ska säkra vägens funktion på lång sikt, minska incidenter och olyckor på den hårt trafikerade sträckan och därmed också öka förutsättningarna för förutsägbara restider.

– Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problematiken kring E6:an genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Trafikverket lyfter fram några av sina rekommenderade åtgärderna från studien:

• ”Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.”

• ”Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.”

• ”Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.”

• ”Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.”

•  ”Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.”

En breddning av E6:an till tre körfält i vardera riktningen finns med i planerna, men bedöms vara aktuellt tidigast 2030.

Trafikverket har genomfört studien i samverkan med  Region Skåne och berörda kommuner i Skåne, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen samt Polisen. Även intresseorganisationer och transportföretag har fått inkomma med synpunkter. E6:an går från Trelleborg upp längs Öresundskusten och är en av landets mest trafikerade motorvägar med mycket pendlingstrafik och tung trafik.