Vintern är här – så funkar snöröjningen

ÖSTRA GÖINGE Vintern är på besök. Och Östra Göinge kommun går nu ut och informerar om snöröjning och halkbekämpning.

De flesta större vägar ansvarar Trafikverkets entreprenörer för.

Snöröjning påbörjas när snödjupet är fem centimeter på gång- och cykelbanor, sju centimeter på prioriterade gator (de mest trafikerade gatorna samt de som trafikeras av kollektivtrafiken) och tio centimeter på övriga gator.
Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i kommunens tätorter.
Större gator samt gång och cykelbanor ska röjas först, bostadsgator sist.

Som fastighetsägare har man ansvar för att skotta och halkbekämpa trottoaren/gångbanan som gränsar till fastigheten.
I faktarutan nedan står det var man hittar grus till halkbekämpning.
Det är också fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallen för in- och utfarter.

Dagens fråga

Anser du att fackföreningarna spelat ut sin roll?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×