Allianskritik mot centrumplan

Osby Kommunstyrelsen godkände i onsdags, efter votering, visionsdokumentet ”Ett levande centrum – Vision 2030”.
Alliansen reserverade sig mot beslutet.

Visionsdokumentet syftar till att göra Osby centrum till en levande och trivsam plats i samverkan med dess medborgare.
Dokumentet redogör för förbättringsförslag, illustrativa planer över viktiga platser i centrum och konkreta åtgärder över hur kvaliteterna som finns i Osby kan tas tillvara, skriver kommunen på sin hemsida.

Målet med planen är att inspirera och ange en långsiktig vision över hur centrum kan lyftas fram och utvecklas till en livfull plats nära naturen.
Efter att ha varit ute på granskning och samråd har dokumentet uppdaterats i olika omgångar.
Det har även gjorts vissa förändringar efter att dokumentet varit uppe som ärende i kommunstyrelsen.

Alliansen reserverade sig mot att ”Ett levande centrum – vision 2030” förs upp för beslut i kommunfullmäktige utan att beakta de förslag och synpunkter som den fört fram i sitt remissyttrande och vilka de även fört fram som yrkanden i kommunstyrelsen.
”Vi upplever en märklig tondövhet för inkomna synpunkter från Osby Näringsliv, Ekstrands och från oss i Nya Moderaterna. Vill man inte förändra i planen i enlighet med inkomna synpunkter?” står det i reservationen.

Alliansen skriver också att ”det är mycket mer avgörande för Osby centrums utveckling att med kraft ta itu med åtgärdsplanering för Södra Portenområdet än med kosmetiska åtgärder i Centralparken. ”
Deras kritik gäller även synen på bilism i byn. ”Att ta bilen till butiken är en konkurrensfördel för en fortsatt livaktig centrumhandel i Osby tätort”.

Efter votering beslutade kommunstyrelsen att anta den föreslagna versionen av visionsdokumentet, som finns presenterat på kommunens hemsida.
Ärendet ska senare tas upp i kommunfullmäktige, som tar det slutliga beslutet om visionsdokumentet ”Ett levande centrum-Vision 2030”.

Senaste nytt omOsby
×