Arkivbild

Elever bussas till Visseltofta

Osby/Visseltofta Det råder brist på skollokaler i Osby till höstterminen men Barn- och skolnämnden är inte enig om hur problemet ska lösas. Förslaget att bussa ut elever till Visseltoftaskolan vann.

Det är för trångt för skolbarnen i Osby, fler klassrum är nödvändigt.
En lösning på kompletterande lokaler behövs till höstterminen 2018 och tre läsår framöver.
Tre förslag har arbetats fram. Förslaget med moduler förkastades direkt.

De andra två förslagen är, för det första att låta elever (två klasser som börjar årskurs 3 hösten 2018) bussas ut till Visseltoftaskolan; för det andra att använda naturbruksgymnasiets lokaler och att starta upp matsalen igen.
– Vi står bakom beslutet att bussa två klasser ut till Visseltoftaskolan, säger Barn- och skolnämndens ordförande Daniel Landin (S). Vi landade i att Visseltoftaskolan är det bästa alternativet och att två skolklasser skjutsas ut dit tillsammans med sina lärare.

Lars-Erik Svensson (M) har svårt att förstå logiken bakom ställningstagandet för Visseltoftaalternativet.
– För det första så blir det dubbelt så dyrt för kommunen att skjutsa elever till Visseltofta än att utnyttja Naturbruksgymnasiets lokaler, vilket är svårt att förstå när kommunen saknar pengar på alla håll och kanter.
– För det andra kommer det att bli ett jäkla liv på föräldrarna vars elever blir ”drabbade” och skall skjutsas till Visseltofta. Det är ännu inte bestämt vilka klasser i årskurs 3 som berörs. Det är ett beslut som troligen fattas vid nästa skolnämndsmöte, spår Lars-Erik Svensson.
– Vi är inte eniga om kostnaderna för de förslag som lagts fram, säger Daniel Landin. Att utrusta lokaler i Naturbruksgymnasiet kan bli billigare för nämnden men inte för kommunen. Detta förslag arbetades fram väldigt snabbt och jag är orolig att det kunde tillkomma än fler kostnader.

Erling Persson (L) anser att förändringar för elever och familjer, när de är nödvändiga, ska ske så varsamt som möjligt.
– Jag ser fördelen med närheten mellan skolorna där man på ett säkert sätt kan förflytta sig vid behov av specialsalar för viss undervisning.
Liksom Moderaterna är han kritisk till att lägga dyra pengar på transporter till och från Visseltofta.

– Det andra alternativet att använda sig av lokaler på Naturbruksgymnasiet ser vi som mindre bra, fortsätter han. Det innebär att vi får skapa ytterligare en ny mindre enhet för grundskolebarnen, när vi kan stärka en liten enhet som redan är fullt tillämplig i Visseltofta. Dessutom kommer Naturbruksgymnasiet ha kvar sina elever ett läsår till.
Om det här rådde det alltså politisk oenighet i nämnden.
När voteringen var avklarad visade det sig att Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna, samt en centerpartist, stött alternativet att bussa elever till Visseltofta.

Moderaterna, Liberalerna samt en centerpartist stödde alternativet med att utnyttja Naturbruksgymnasiets lokaler.
Daniel Landin inser att förslaget att bussa två klasser till Visseltofta kommer väcka många reaktioner innan barnen är på plats.
– Det är svårt att sälja in, men jag är övertygad om att de berörda barnen och föräldrarna efter ett läsår kommer se på det där läsåret som en positiv erfarenhet. Inte minst med tanke på den nya profileringen av Visseltofta skolan med natur och teknik.
– Men jag har stor respekt för den oro som vårdnadshavarna kan ha inför beslutet.

Daniel Landin är övertygad om att det här är en bra lösning och att det blir ett spännande år.
– Det finns en del detaljer som vi fortsätter titta på för att få det att fungera på smidigaste vis.
Susanne Gäre

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Anser du att fackföreningarna spelat ut sin roll?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×