Kommunen lobbar för lån till snabbtåg

Hässleholm Låna pengar till höghastighetsbanan och se till att tågen rullar mellan Stockholm och Malmö 2035.

Budskapet är tydligt från Hässleholm och alla övriga kommuner, regioner och landsting berörs av det största infrastrukturprojektet i landets historia sedan pionjärerna byggde stambanorna på 1800-talet.
I fredags deltog planarkitekt Gertrud Richter tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och oppositionsledare Lena Wallentheim (S) i ännu ett lobbying möte om höghastighetsbanan i Malmö med rubriken ”Byggstart Sverige”.
När Trafikverket presenterade sin plan för höghastighetstågen i höstas hade projektet bantats till etappvis utbyggnad och långsammare tåg. Regeringens anslag räcker inte till mer.

Sedan har kommuner, regioner och andra remissinstanser reagerat och protesterat mot att projektet inte fullföljs i ett svep.
Budskapet är att pengarna lånas upp av ett särskilt bolag, som får bygga järnvägen och att staten står som borgenär.
– Jag tror att vi är fast i kristänkandet från 1990-talet och 2008. I dag har Sverige en stark ekonomi och räntan är låg. Vi har möjlighet att bygga tåg som går i 320 km i timmen redan 2035 istället för långsammare tåg som går 2070.
Vi måste våga låna även om det är mycket pengar. När våra förfäder lånade pengar utomlands till våra järnvägar på 1800-talet lade de grunden till den svenska välfärdsstaten, säger Gertrud Richter.

Vad sa ni på mötet?
– Vi sa ingenting utan lyssnade på vad Regionen hade att säga. Det var de som hade arrangerat mötet. Men i stort sett är alla eniga om att satsa nu.

Det är fortfarande en lång väg kvar innan riksdagen har tagit beslut och den nationella järnvägsplanen för kommande decennium är spikad.
För Hässleholms del är frågan var den nya stationen för höghastighetstågen ska placeras.
– Två lägen har nämnts. En östlig placering utanför stan och en där den byggs vid den befintliga stationen. Vi vill ha den i stan och det finns också med i vår översiktsplan, kommenterar Gertrud Richter.

Det finns kritiker till projektet, som anser att det är för dyrt och att det är bättre att satsa på en rejäl upprustning av befintliga spår och investera i den regionala tågtrafiken i Skåne.
Moderaterna i Skåne står bakom den linjen.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×