Nej till för billiga avtal

HÄSSLEHOLM Kommunen tänker inte hålla de avtal som Hessleholm Network slöt med fyra samfällighetsföreningar på Ljungdala i juni 2016.

Avtalen är helt enkelt för billiga för att kommunen ska kunna gå med på dem.
I stället erbjuds de totalt 170 bostäderna i det berörda föreningarna, Saga, Sirius, Stella Nova och Ljungdala byar att ansluta sig till kommunens fibernät enligt kommunens prislista.

Det föreslås politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott (därefter kommunstyrelsen) besluta vid sitt sammanträde på onsdag.
Det skriver fibersamordnare Pernilla Rydmark och IT-chefen John Palmqvist.
Anledningen? Hessleholm Networks avtal är betydligt billigare än kommunens pris på 19 000 kronor, vilket skulle innebära en förlust för kommunen.
Samtidigt strider det mot den kommunala likställighetsprincipen, heter det i förslaget.

Pernilla Rydmark och IT-chefen John Palmqvist hävdar dessutom, att kommunen inte kände till avtalen som Hessleholm Network tecknat, när kommunen köpte bolaget (för att senare lägga ner det) den första juli 2016.
Enligt förslaget, tecknades avtalen med de fyra föreningarna dagarna före försäljningen.
I avtalen sägs att varje förening ska anslutas för en summa av 19 000 kronor per förening (alltså inte per hushåll) och att utbyggnaden ska påbörjas 14 månader efter underskriften. Från kommunens sida hävdas att man inte kände till, att det fanns underskrivna avtal när bolaget köptes.

– Vid tidpunkten för överlåtelse av bolaget yttrades ingenting om dessa nyligen tecknade avtal. Först dagarna efteråt upplystes kommunens tjänstemän om detta. Kommunen var, i förhandlingarna om övertagandet av bolaget, informerad om att dåvarande ägare hade en diskussion med föreningarna. Men inte om att avtalsskrivande var aktuellt och speciellt inte med priser som avviker avsevärt från kommunens beslutade pris, skriver Pernilla Rydmark och John Palmquist, i sin tjänsteskrivelse till politikerna.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×