EU-migranter rivning av skjul

Olagliga boplatser rivs inom 24 timmar

Hässleholm Upptäckta olovliga boplatser ska rivas inom 24 timmar.
Kostnaderna tillfaller de boende på platsen.
Kan de olovligt boende inte betala ska kommunen täcka kostnaderna.

Det är förslaget från tekniska förvaltningen på åtgärder gällande ”olovliga/olagliga boplatser inom kommunal mark” som ska lämnas till kommunfullmäktige.
Fullmäktige beslöt förra året att förvaltningen skulle komma fram med ett förslag som förhindrar fortsatta olovliga boplatser. Problemet har ökat de senaste åren och rivningar av dessa boplatser kostade tekniska förvaltningen cirka 200 000 under förra året.

De boende är de EU-migranter som ”tar sig friheten att utan tillstånd slå upp läger på kommunal och privat mark”, skriver tekniska förvaltningen.
Byggmaterialet har ofta tagits från platsen i form av träd, och naturbehov och avfall hamnar oftast i anslutning till dessa boplatser, enligt tekniska förvaltningen.
Man konstaterar också att saneringsarbetet som utförs efter dessa olovliga boplatser är både fysiskt och psykiskt påfrestande för personalen. Personalen vaccineras mot olika typer av sjukdomar och använder engångsutrustning i form av overaller och stövlar.

Nu har förvaltningen tagit fram ett förslag som ska lämnas till fullmäktige. Men först ska förslaget tas i tekniska nämnden i nästa vecka.
Den första punkten säger att när olaglig/olovlig boplats upptäcks ska tekniska förvaltningen kontakta polisen, som ska informera ockupanterna att de måste riva boplatsen och flytta inom 24 timmar.
Marken ska också lämnas i samma skick som innan ockupationen. Dessutom ska personerna på boplatsen identifieras och lagföras.
Om inte personerna flyttar inom tidsramen ska polisen avhysa dessa, varpå tekniska förvaltningen river och städar området. Kostnaderna för iordningställandet ska debiteras ockupanterna.

Enligt förslaget kan kommunen vid behov bistå med folk från socialförvaltningen, räddningstjänsten, kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret.
Kan inte de som avhysts betala för uppröjningen ska kommunen täcka tekniska förvaltningens kostnader.
Till sist föreslås i förslaget att kommunens jurist juridiskt ska se till att de nämnda punkterna går att genomföra och dessutom se till att polisen prioriterar denna typ av ärende.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×