Arkivbild

Pistolklubb ansvarig för blyföroreningar

HÄSSLEHOLM Skånska svartkrutsklubben/Lille Mats pistolklubb tvingas ta ansvar för föroreningarna på den skjutbana de använt sedan 1976.
– Det slår mycket allvarligt. Troligt är att vi får lägga ner, säger klubbens ordförande Tomas Nilsson dystert.

Striden har rullat från miljönämnden till länsstyrelsen och vidare till mark- och miljödomstolen, som nyligen kom till samma slutsats som övriga instanser: Det är Skånska svartkrutsklubben/Lille Mats pistolklubb som bär ansvaret för skjutbanan inne i Galgbackens vattenskyddsområde. Därför är det också den som ska låta göra en provtagningsplan för marken och lämna in till miljökontoret.
En plan som inte är direkt billig:
– Vi har räknat med att det kommer att kosta runt 80 000 kronor. Vi måste ju anlita en sakkunnig. Åker man sedan på saneringen blir det ännu större summor, säger Tomas Nilsson.
Där kan det istället handla om miljontals kronor.

Skjutbanan är placerad i Galgbackens vattenskyddsområde och föroreningarna från skyttet bedöms utgöra en stor risk för människa och miljö.
En övergripande så kallad Mifo-undersökning resulterade i att området placerades i riskklass 2, vilket innebär stor risk.
Enligt länsstyrelsen är det sannolikt att marken är förorenad av bly. Eftersom ämnet är farligt och det finns risk för spridning till grundvattnet ansåg denna myndighet liksom miljökontoret att det fanns skäl att ställa krav på verksamheten.
Klubben har hänvisat till att även andra klubbar skjutit på anläggningen och att de inte har ekonomisk möjlighet att hantera föreläggandet.
Bristande ekonomi är dock inget skäl för att slippa ansvaret, sade länsstyrelsen. Det är inte heller det faktum att även andra klubbar använt anläggningen.

Skånska svartkrutsklubben/Lille Mats pistolklubb har sedan 1976 utnyttjat skjutbanan på Galgbacken tillsammans med Polisen, SJ:s skytteförening och Försvarsmakten. Föreningen har fått disponera skjutbanan av Polisens idrottsförening mot att klubben åtagit sig att vidmakthålla skjutbanan i godkänd ordning.
I samband med detta har ingen, säger klubben, upplyst om att den skulle kunna bli ansvarig för en provtagning och troligen efterföljande sanering, som miljönämnden kräver. Enligt Miljöbalken är det dock upp till den som bedriver en verksamhet att skaffa sig den kunskap som behövs.

Skytte har bedrivits på banan sedan 1961 men den 30 juni 2016 stängdes anläggningen.
Antalet medlemmar har minskat till omrking 80 eftersom de inte har någon bana att skjuta på (den nya som kommunen anlagt klarar inte Naturvårdsverkets bullerkrav).
Nu funderar klubben på hur man ska gå vidare. Tomas Nilsson tvekar:
– Vi har diskuterat i styrelsen om vi ska gå vidare till mark- och miljödomstolen, vilka möjligheter vi har att få prövningstillstånd. Men det är mörka moln på himlen. Vi trodde att de skulle ta hänsyn till att det var en gammal bana och att många aktörer varit där. Vi är en för liten klubb för klara nya miljökrav.

Dagens fråga

Tror du på åtal om Palmemordet i sommar?

Loading ... Loading ...