Ras för nöjda kunder i Skånetrafiken 2017

Skåne Resandet i Skånetrafiken ökade bara en fjärdedel mot målet fyra procent förra året. Dessutom var knappt hälften av resenärerna nöjda med resandet.

Resandet 2017 ökade med 1,8 miljoner resor, vilket motsvarar en procent. Målet är fyra procent.
Nöjd kundindex, NKI, har minskat till 47 procent. Målet är 60 procent.
Skånetrafikens marknadsandel ökade med en procent till 29 procent.
Punktlighet 2017:
Pågatåg 90 procent.
Öresundståg 83 procent.
Stadsbuss 83 procent.
Regionbuss 84 procent.
Sreviceresor 87 procent.
Föreseningsersättning ökade till 61 procent. Målet är 50 procent.
Totala intäkter 2017.
5, 496 miljarder.
Resultat är 58 miljoner bättre än budget.
Källa: Skånetrafiken

Det visar sammanställningen av fjolårets verksamhet.
Det anmärkningsvärda är att resandet och nöjd kundindex, NKI, för andra året i rad ligger långt från målen som Skånetrafiken har satt upp.
Trenden oroar Cristina Glad (L) andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
– Skånetrafiken målade upp en betydligt positivare bild i ett pressmeddelande för en vecka sedan då de redovisade en nationell kvalitetsmätning, som vi prenumererar på. Den avviker från den mätning som vi gör själva. Frågan är vilken statistik man ska förhålla sig till och hur allmänhetens bild av kollektivtrafiken ser ut, säger Cristina Glad.
Hon tycker det är anmärkningsvärt att inte nämnden går på djupet kring detta.
– Vi vill ju bygga ut kollektivtrafiken. Om resenärerna inte tycker att kollektivtrafiken fungerar som den ska är det heller inte så lätt att få folk att växla över till den, fortsätter Cristina Glad.
Hon efterlyser en handlingsplan.
– Det finns många förklaringar. Frågan är på vilket sätt vi ska möta detta? Vi måste ta oss samman. Jag är medveten om att Skånetrafiken vill underblåsa en positiv bild. För oss politiker är det viktigt att fokusera på det som sjunker, menar Cristina Glad.

Förra året gjordes 165,4 miljoner resor med Skånetrafiken. Det är en ökning med en procent jämfört med 2016. Målet är fyra procent.
Nöjd kundindex slutade på 52 procent. Målet är 65 procent. En minskning från 61 procent 2016. Mycket banarbeten och störningar i infratsrukturen påverkade tågtrafiken.
NKI i allmänhet blev 47 procent mot 52 procent 2016. Målet är 60 procent.
NKI allmänhet innefattar även de som aldrig, eller sällan reser med Skånetrafiken och som påverkas av både medias och Skånetrafikens kunders synpunkter.
– Infrastrukturproblem, förändringar i vårt regelverk och diskussion i media påverkar allmänhetens nöjdhet. Från och med 2017 mäts NKI med en ny metod och detta påverkar resultat något, säger Nicklas Ljungström (MP, vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Han är inte lika oroad som Cristina Glad.

– Vi har flera olika mätverktyg. Våra egna mätningar ombord på bussar och tåg visar på resultat som aldrig har varit så bra. NKI-mätningen ställer andra frågor som ger en generell syn på kollektivtrafik och som är svår att analysera, säger Nicklas Ljungström.
Desto djupare man gräver i statistiken ges andra resultat.

– NKI mäter över hela landet och den kan vi inte ändra i. Det finns en rad positiva resultat för 2017. För första gången ökar Skånetrafikens marknadsandel mot biltrafiken. Det är viktigare och det mäter vi oss mot. det sjunkande resandeindexet är svårgreppbart och svårt för oss att använda när vi ska fatta beslut.
Nicklas Ljungström menar att det är svårt att göra handlingsplaner på människors upplevelser.
– Jag är hyfsat nöjd med utvecklingen. Statistiken ger en förenklad bild. Vi ska fokusera på det som är positivt.

Resandet 2017 ökade med 1,8 miljoner resor, vilket motsvarar en procent. Målet är fyra procent.
Nöjd kundindex, NKI, har minskat till 47 procent. Målet är 60 procent.
Skånetrafikens marknadsandel ökade med en procent till 29 procent.
Punktlighet 2017:
Pågatåg 90 procent.
Öresundståg 83 procent.
Stadsbuss 83 procent.
Regionbuss 84 procent.
Sreviceresor 87 procent.
Föreseningsersättning ökade till 61 procent. Målet är 50 procent.
Totala intäkter 2017.
5, 496 miljarder.
Resultat är 58 miljoner bättre än budget.
Källa: Skånetrafiken

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×