Huskurage hos Hässlehem

Hässleholm

Vid senaste styrelsemötet beslutade Hässlehem att inför det som kallas Huskurage.
Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att få grannat att agera. För Hässlehems praktiska del handlar det om att anta en policy för Huskurage och att sätta upp denna policy i trapphus samt att skicka ut information till alla boende.
Detta gör Hässlehem tillsammans med de lokala aktörer som rekommenderat Hässlehem att införa Huskurage, Lokala Brottsförebyggande Rådet BRÅ, lokalpolisområde Hässleholm, Frida Kvinnojour, familjefridsteamet, Hässleholm Zontaklubb, Hässleholm Inner Wheel Club samt Brottsofferjouren i Hässleholm.
Mer om huskurage finns att läsa på www.huskurage.se

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×