Arbetet med tågdepån pågår för fullt i Kärråkra. Här ska alla Öresundståg få service 2020, enligt planen. 150 nya jobb skapas i depån. Foto: Stefan Olofson

Skånetrafiken skapar 220 jobb i Hässleholm

Hässleholm Hässleholm kan räkna med upp till 220 nya jobb till hösten. Skånetrafiken centraliserar stora delar av sin verksamhet till huvudkontoret i stan kombinerat med servicedepån för underhåll av Öresundstågen, som nu byggs för fullt på Kärråkra.

– Skåne är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner och Hässleholm är en viktig järnvägsknut genom sitt strategiska läge, säger Skånetrafikens vd Linus Eriksson.
Skånetrafikens huvudkontor är inhyst på Andra Avenyn i centrala Hässleholm. Kontoret har utvidgat med 1 000 kvadratmeter för att ta emot beställningscentralen för serviceresor och färdtjänst, som nu är lokaliserad till Stockholm och Lettland.
– Vi rekryterar 45 personer till helt nya tjänster. Det handlar om så kallade instegsjobb för personer som är nya i Sverige, där de sökande bör ha gymnasiekompetens i bagaget. Vi står för utbildningen som är nischad för den här verksamheten, förklarar Linus Eriksson.

Trafikledningen för serviceresor och planering har 20 anställda och finns i Helsingborg. Den flyttas också till Hässleholm.
– En del av tjänsterna kommer att rekryteras i Hässleholm, säger Linus Eriksson.
Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst och sjukresor. Det är ett viktigt uppdrag som rör människor som på olika sätt är beroende av att deras resa är trygg och pålitlig.
Serviceresorna präglades av problem och därför beslöt Skånetrafiken att ta över servicen i egen regi, som nu etableras i Hässleholm.
– Det ger oss helt andra möjligheter att styra verksamheten, säger Linus Eriksson.
Beställningscentralen och trafikledningen kopplas ihop i ett sammanhållet led. Det blir något dyrare att driva det i egen regi, men kvaliteten och tillförlitligheten förväntas öka.

Tågdepån på Kärråkra är en miljardinvestering, som enligt planen ska tas i bruk om två år.
Cirka 150 personer ska nyanställas i olika jobb, främst tågtekniker.
Yrkeshögskolan i Hässleholm har fått i uppdrag att under fyra år utbilda 80 tågtekniker.
Yrkeshögskolan samarbetar med SJ, regionen och Hässleholms kommun om att utveckla utbildningar inom järnvägssektorn som är till gagn för kommunen, regionen och invånarna.
– Minst 150 ska anställas i tågdepån, kanske fler. Tyngdpunkten i vårt uppdrag ligger på att utbilda tågtekniker, som ska underhålla tågen, berättar Tony Helm, rektor för Yrkeshögskolan Syd.
Förutom tågtekniker finns en rad andra tjänster som ska serva Öresundstågen.
– Det handlar om felsökare i tågen, klottersanerare och lokalvårdare för att nämna några, förklarar Tony Helm.
De tjänsterna ingår inte i Yrkeshögskolans utbildning.

– Tågteknikerutbildningen startar i höst. Varje kurs omfattar 20 deltagare och pågår i 1,5 år. Vi har fått klartecken till fyra intag. Totalt kan vi utbilda 80 tekniker under perioden, säger Tony Helm.
Lagom till att tågdepån öppnar 2020 lämnar den första kullen tågtekniker utbildningen i Hässleholm.
De räcker inte för att fylla behovet. Skånetrafiken måste leta efter personal utanför de utbildningar som erbjuds i dag.
– De tågtekniker som vi utbildar är heller inte bundna till den nya tågdepån, förklarar Tony Helm.
Utbildning av lokförare i Hässleholm är inte aktuellt i nuläget.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×