Arsenik i marken – inga bostäder

Östra Göinge Höga halter av bland annat arsenik har hittats vid Badargatan i Glimåkra. Området var planlagt för bostäder, men detaljplanen kommer nu att rivas upp och en fördjupad utredning ska göras.

Förra våren fick kommunen indikationer på att delar av området Kronan 1-5, obebyggda tomter vid Badargatan, fyllts med potentiellt miljöfarliga massor. Efter en geoteknisk undersökning – som visade höga halter av bland annat arsenik – beställdes en fördjupad miljöteknisk undersökning.
Den är nu genomförd – och halterna av arsenik, zink, barium, kadmium och bly är höga.
Ytterligare undersökningar krävs för att säkerställa omfattningen av föroreningarna. Förslag ska tas fram för hur området ska miljösäkras. Klart är att det inte är aktuellt med bostäder just nu.
Området är planlagt för bostäder, men detaljplanen ska rivas upp på grund av de farliga ämnena som hittats.

Föroreningarna befinner sig enligt kommunen på en halv till två meters djup och det ska därför inte finnas någon risk för exponering i området så länge grävning eller schaktning inte utförs.
Varför tomterna förgiftats är oklart, men det finns misstankar om att det kommer från Glimma Glasbruk, som fanns i närheten 1918 till 1969.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×