Så här kan de nya bostäderna komma att se ut. Vy från Stobyvägen.Illustration: Stadstudio
Exempel från andra städer hur det kan komma att byggas på de tre fastigheterna på Ljungdala.Illustration: Stadstudio
Fastigheterna Karlavagnen 3, 5 och 6 liggermellan Gärdesvägen och Stobyvägen. Bild: Från stadsbyggnadskontorets Plan PM.

Ljungdala byggs ut mot Stobyvägen

Hässleholm Ljungdalaområdet kan komma att få ytterligare bostäder. Det om Hässlehem får som man planerar, att låta garage och parkeringsplatser försvinna till förmån för ett antal nya bostadshus utmed Stobyvägen.

De aktuella fastigheterna, Karlavagnen 3, 5 och 5, är på drygt ett hektar och ligger mellan Stobyvägen och Gärdesvägen.
I dag finns här garage och parkeringsplatser för boende i området.
Dessa ska ersätts med ett parkeringsdäck i två plan i området närmast centrum, närmaste granne Hälsoringens lokaler.

I ett förslag till beslut om planbesked, som tas i byggnadsnämnden i morgon tisdag, skriver stadsbyggnadskontoret att området finns ”i ett läge med närhet till service och befintlig infrastruktur” och är förenligt med tankarna om en förtätning av stadsbebyggelsen.

– Det är ett bra område för att bygga nytt, säger Hässlehems vd Stephan Persson och tillägger att Ljungdala var bolagets första bostadsområde som de nu tycker man vill förändra.
I det idéförslag som Hässlehem presenterar ska det kunna byggas flerbostadshus/radhus i 2-3 våningar i tre kvarter.
Det kan bli upp till 12 huskroppar med mellan 51 och 54 lägenheter.

Merparten av lägenheterna är på 3-4 rum, men det ska också kunna finnas en etta och en femrumslägenhet i varje kvarter.
De tre kvarteren ska kopplas samman visuellt med de redan befintliga storgårdarna vid hyreshusen norr om Gärdesvägen.
Husen ska passa in i storlek med de småhus som finns på södra sidan av Stobyvägen.
I det plan-pm som stadsbyggnadskontoret tagit fram inför beslutet konstateras att området i dag utgörs av parkeringsplatser med vissa grönytor och trädplanteringar, något som bör tas tillvara och också förstärkas vid nybyggnation.
De vallar som ligger öster om området berörs inte.

Eftersom Stobyvägen är en av stadens större infartsgator med mycket trafik dygnet runt, krävs en bullerutredning som klargör vilka bullerdämpande åtgärder som kan behövas för att klara riktvärdena i bostäderna.
Om byggnadsnämnden ger klartecken till ett planbesked för området, kan det påbörjas under andra kvartalet i år och vara klart till halvårsskiftet 2019.
Tidigast då kan Hässlehem påbörja byggandet av de nya bostäderna.
Men Hässlehem har också andra planer på gång.

Nyligen köpte Hässlehem ett antal fastigheter, med namn som Alen och Skyskrapan, i anslutning till Götagatan/Smedjegatan/Riddaregatan.
Det är mark i det som numera kallas kvarteret Norden. Dessa fastigheter är knutna till Sverigeförhandlingen där kommunen utlovat att bygga ett stort antal bostäder varje år.
Området finns med i den fördjupade översiktsplanen som ska beslutas i kommunen. Så byggande här ligger längre fram i tiden.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×