Mångmiljonsatsning på ungas psykhälsa

skåne Region Skåne satsar drygt 18 miljoner kronor på att korta köer och öka kunskapen om psykisk ohälsa i den skånska primärvården.

Pengarna kommer i huvudsak från de 1,4 miljarder som regeringen anslagit till insatser i psykisk hälsa i kommuner och landsting i år.
Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om året. Skåne står för drygt tio procent av dessa kostnader.
Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar liksom den rapporterade psykiska ohälsan.

På torsdag ska beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård besluta om hur de 18,1 miljoner som hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt i budgeten för detta prioriterade område.
‑ Det här är en mycket viktig satsning som fokuserar på tre områden: satsning på att öka kunskapen om psykisk ohälsa i primärvården, korta köer i barnpsykiatrin och fler återbesök samt etablering av en missbruksmottagning i Kristianstad, säger regionrådet Anders åkersson (MP) som äär ordförande i beredningen.

Han räknar med att satsningen ska börja ge resultat efter sommaren.
‑ Vi ska anställa folk och få ut informationen, fortsätter han.
Så här föreslås pengarna fördelas:
q Tre miljoner till fortsatt utveckling och ökad tillgänglighet för barn och unga med psykisk ohälsa.
q Frem miljner till en specialiserad öppenvård vid missbruk och beroende i Kristianstad.
q En halv miljon för att stärka kompetensen i barn- och ungdomspsykiatrin.
q En miljon till att minska kön till könskorrigeringar.
q 3,3 miljoner tll ökad tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar och insatser för att öka tillgängkligheten till återbesök, vårdplatser och fördjupas utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin.

‑ Inom Region Skåne pågår ett arbete sedan flera år för attr utveckla vården för personer med psykisk ohälsa. Vi har tagit fram en strategisk plan, som är underlag till de satsningar som görs och ska göras, kommenterar Anders Åkesson.
Den statliga miljarden är tänkt att finnas kvar och de pengar som regionen nu tänker satsa ska vara bestående.
‑ Vi får hoppas att nästa regering inte ändrar i detta, säger Anders Åkesson.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar