Test införs för prostatacancer

skåne Det rödgröna styret i Region Skåne vill införa organiserad testning för grupper som löper stor risk för prostatacancer.

Socialstyrelsen har presenterat en rapport om prostacancerscreening.
Någon allmän screening rekommenderas inte då nackdelarna med biverkningar skulle överstiga fördelarna.
Däremot ses fördelar med organiserad testning för riskgrupper. Med anledning av detta kommer hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne få i uppdrag att ta fram förslag på hur organiserad PSA-testning kan införas i den skånska sjukvården.

– Det är av största vikt att vi kan upptäcka och starta behandling av prostatacancer i så tidigt skede som möjligt. Därför vill vi införa organiserad testning i den skånska vården. Målet är att hälso- och sjukvårdsnämnden ska kunna ta ställning till förslag innan sommaren, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i ett pressmeddelande från Region Skåne.
Socialstyrelsen bedömer inte att en allmän screening är nödvändig. Skälet är att en allmän screening troligtvis skulle ge sämre effekt. Förslagen kommer att gå ut på remiss fram till maj.

– Varje år får cirka 10 000 män i Sverige prostatacancer och 2500 dör. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlas, desto större är chansen att man blir bra, säger Anders Åkesson (MP) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar