Lars-Ivar Ericsson.

Fick vänta tolv år från förslag till förstudie

TYRINGE – Man blir ju lite konfunderad över att det går så långsamt, säger Lars-Ivar Ericson (C) som lade fram förslaget om ett kulturmiljöprogram redan år 2006.

Det dröjde åtta år innan hans motion bifölls av kommunfullmäktige.
Därefter dröjde det igen.
Kommunfullmäktige gav visserligen tillväxtavdelningen i uppdrag att samordna arbetet med kulturmiljöprogrammet, men efter mer än ett år hade ingenting hänt. Inte förrän kulturmiljödebatten blossade upp i samband med rivningen/flytten av T4:s musikpaviljong och Frilagt skrev om den gamla motionen plockades ärendet fram och kommunen kontaktade en konsult för att göra en förstudie kring ett kulturmiljöprogram.
– Det är väl som man säger; ädel frukt mognar långsamt, konstaterar den numera pensionerade politikern Lars-Ivar Ericson (C) när han får veta att en förstudie nu är klar.

Syftet med motionen var att bevara unika miljöer för kommande generationer. I förslaget påpekade han bland annat att ett kulturmiljöprogram kunde vara till hjälp vid kommunens planering och vid bygglovs- ansökningar. Personligen ansåg han att det finns många värdefulla kulturmiljöer i kommunen.
– Jag såg alla tillgångarna i den här kommunen, både naturmiljöer och historiska minnesmärken. Vi har en ganska säregen natur, titta på Sanatorieskogen i Tyringe eller Radiumkällan, säger han.

Lars-Ivar Ericson satt under en tid i riksdagens kulturutskott.
– Kultur är viktigt, det är marknadsföring för kommunen. Men det är välbekant generellt i vårt land att kulturen får stå åt sidan. Vägar och sociala behov prioriteras men vårt samhälle måste ju ha råd att satsa på kulturen också.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×