Klart: Presstödet ska höjas för lokala medier

Sverige Representanter från sju av riksdagens partier skriver på DN Debatt att det statliga presstödet ska höjas från och med den 1 januari 2019. Sverigedemokraterna står utanför.

Totalt blir det nya presstödet 20 procent högre och koncentrerar sig på relativt obevakade områden i landet. Mottagare kommer att kunna få uppemot en miljon kronor i bidrag per område, alltså kommun.

”Det är avgörande för demokratin att en granskande och oberoende journalistik inte bara finns i storstadsområdena”, skriver politikerna.

Som motivering till beslutet hänvisar politikerna bland annat till statistik från Medieutredningen. Enligt undersökningen upplever 43 procent av medborgarna att det ibland sker stora förändringar i närområdet utan att de blivit ordentligt informerade.

I samband med det nya presstödet ska även distributions- och driftsstödet öka till förmån för papperstidningar utanför storstäderna. Politikerna vill genom stödet uppmuntra till att företag går ihop för att dela ut sina produkter, på grund av både ekonomiska och miljömässiga skäl.

Med förändringarna väntas en höjning av stödet med 55 miljoner kronor under 2019, och ytterligare 55 miljoner kronor från och med år 2020.

Innan ett slutgiltigt beslut kan tas måste reformerna godkännas enligt EU:s regler om statsstöd av EU-kommissionen.

Politikerna som har skrivit under artikeln är Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister, Marta Obminska (M), riksdagsledamot, Berit Högman (S), riksdagsledamot, Per Lodenius (C), riksdagsledamot, Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot, Tuve Skånberg (KD), riksdagsledamot, Mia Sydow Mölleby (V), riksdagsledamot och Niclas Malmberg (MP), riksdagsledamot.

×