Ett bollplank för utveckling

Som tidigare meddelats har Lorenz Pucher avlidit i en ålder av 60 år.
Efter tolv månaders kamp med ett sviktande hjärta gick vår vän och kollega Lorenz Pucher bort den 25 januari.
Han var född och uppvuxen i Kärnten, men träffade sin Gunilla i Wien där hon arbetade på ambassaden. Efter sonen Per Lorenz födelse flyttade Gunilla till Sverige och barndomshemmet i Knäred.
När Lorenz frigjort sig från sina förpliktelser på hemmaplan flyttade han efter till Knäred 1990. Han engagerade sig snart i det lokala samhällslivet och genom Gunillas och Lorenz vänskap med Maud Olofsson och hennes familj blev Centerpartiet snart en självklar tillhörighet.
Lorenz var en sann Europé. Kunde vara vidlyftig i de stora allomspännande frågorna samtidigt som han var djupt engagerad i det lokala.
Ett bra exempel är hans hänförda engagemang i festligheterna kring firandet av 400 års jubileet av ”Freden i Knäred”, som han också var initiativtagare till.
Andra initiativ som Lorenz har tagit och drivit är ”Tätortspeng” till försköning av kommuns tätorter, ”Som sagt i Laholm”, ”Campus Laholm” och givetvis ”Europaforum”. Listan kan göras mycket längre
Lorenz hade en rad politiska uppdrag i kommunen och var en sporre i de nämnder han varit delaktig i. Bland tjänstemännen var han uppskattad för sitt djupa intresse och som bollplank för utveckling.
Vi i det lokala Centerpartiet har mist en kollega som lämnar stort tomrum efter sig. Vi delar sorgen med en stor vänkrets, men mest ändå går våra tankar till barnen, Per Lorenz och Isabell.

×