Fem generationer. Från vänster: Merit Svensson, Osby, 77 år, Filip Svensson, Önneköp, 25 år, Anders Svensson, Osby, 52 år. Sittande: Brita Hansson, Sibbhult, 98 år, med Jill Svensson Leise, tre månader.

Fem generationer

Brita Hansson, 98, hade besök av barn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnbarnsbarn under trettonhelgen.
Britas dotter Merit Svensson, Osby, hälsade på hemma hos Brita på Skogsbrynet i Sibbhult. Merits son Anders Svensson, Osby, var också med tillsammans med sin son Filip Svensson, Önneköp, och Filips dotter Jill Svensson Leise.
Det var med andra ord fem generationer som samlades.

×