Inget bullerplank – ingen inflyttning

Vinslöv

Byggnadsnämnden avslår ansökan från Forumbostäder Klockaregården AB om ett bullerplank mot järnvägen. Enligt nämnden strider förslaget mot den detaljplan, och utformning av planket, som finns och som också godkänts av företaget.
Enligt nämnden menar företaget att planket i detaljplanen blir för långt och för dyrt och har föreslagit ett hälften så långt bullerplank mot järnvägen.
Deta är något som bland annat miljönämnden har motsatt sig i ett yttrande. Miljönämnden menar att avsteget från detaljplanen försämrar hälsan snarare än förbättrar för de boende i det nya området.
Enligt tekniska nämnden kan bullerplankets placering, enligt företagets ansökan, orsaka en uppsamlingsplats för skräp mellan plank och järnväg.
Det är några anledningar till att byggnadsnämnden avslår företagets ansökan. Följer inte företaget gällande detaljplan kan det försena inflyttningen i de nya bostäderna, enligt byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).
– Ingen får flytta in förrän planket är uppfört, konstaterar han.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×