Kabelföretag får bygga ut

hässleholm Kima Heating AB ska få bygga ut. Hässlehem kan fortsätta planeringen för nya bostäder på Ljungdala, men också intill Kyrkskolan.

Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att låta företaget Kima Heating Cable AB bygga ut sina lokaler. Tidigare har företaget fått nej, men förslaget till ny översiktsplan för Hässleholm säger ”blandad stadsbebyggelse” vilket innebär att verksamheter av icke störande karaktär kan finnas på området.
Nu ska stadsbyggnadskontoret ta fram en ny plan för området (Kuggen 11 och 16) som gränsar till bland annat Ica Maxi.
Nämnden ställer sig också positiv till Hässlehems planer på att bygga nya bostäder på Ljungdala, mellan Gärdesvägen och Stobyvägen (som Norra Skåne skrivit om). här vill Hässlehem bygga småskalig flerbostads/radhusbebyggelse. I dag finns här garage och parkeringsplatser för boende i området.
Dessa ska ersätts med ett parkeringsdäck i två plan i området närmast centrum, närmaste granne Hälsoringens lokaler.
I det idéförslag som Hässlehem presenterar ska det kunna byggas flerbostadshus/radhus i 2-3 våningar i tre kvarter. Det kan bli upp till 12 huskroppar med mellan 51 och 54 lägenheter.
När det gäller Kyrkskolan och områden därintill är tanken att utöka planområdet till att omfatta fastigheten Muraren 10 (ett av de två hus intill hembygdsparken som tidigare skulle rivas) som ska bevaras samt de västliga entréerna till parken, ett gång- och cykelstråk (som tidigare varit väg) samt ett parkområde vid korsningen Åkaregatan/Röingegatan.
Men tanken är också att göra det möjligt att bygga nya bostäder på Kyrkskolans innerplan samt ett parkeringsgarage under densamma. Det är Hässlehem som framfört dessa önskemål och det finns också planer på att utlysa en tävling kring hur bostäder kan utformas på platsen.

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×