17 år har passerat sedan Hässleholms kulturhus invigdes. Nu betraktar politikerna i kulturnämnden det som alltför kalt och omodernt. Foto: KRISTINA HÖJENDAL
Entrén mot Vattugatan upplevs som mörk, ruffig och stökig. Utställningshallens vägg föreslås flyttas ut en bit. Foto: Kristina Höjendal
Enligt förslaget flyttas även glasväggen på Cats restaurang ut i nivå med fasaden. Foto: Kristina Höjendal

Modernare kulturhus?

HÄSSLEHOLM Efter 17 år är Hässleholms kulturhus i behov av en rejäl uppfräschning. Det tycker en enig kulturnämnd som nu vill göra något åt den ruffiga entrén, foajéns kala känsla och restaurangens oattraktiva uteservering.

Hässleholms kulturhus invigdes den 28 december 2000. Sedan dess har det fyllts med allt fler evenemang och i dag lockar huset 450 000 besökare årligen.
Men flera delar av fastigheten behöver en uppdatering, menar politikerna i kulturnämnden:
– Vi känner att det snart gått tjugo år och att man hade behövt anpassa huset till dagens behov och förväntningar, säger ordföranden Margreth Segerstein (M).

Under flera år har förvaltningen enligt utsago fört en dialog med besökare om vad de önskar av kulturhuset. Det som framkommit är att bägge entréerna ses som problematiska och behöver byggas om. Den mot Vattugatan betraktas som mörk, ruffig, stökig och oattraktiv.
Foajén upplevs som kall och ogästvänlig och måste ses över för att skapa en varmare atmosfär. Restaurang och kafé måste mer än i dag upplevas som en del av en helhet.
Till kaféet vill nämnden anlägga en uteservering med tak i anslutning till entrédörren.
Biblioteket behöver bli mer av en mötesplats och på kulturhusets övre plan skulle en permanent bar kunna förlänga mångas besök på kulturhuset. Läktarfoajén ses som underutnyttjad och där föreslås en skön lounge.
– Det är ganska kalt där och ytorna utanför salongerna skulle man kunna utnyttja bättre, säger Margreth Segerstein.

Restaurangens uteservering ses av besökarna som ”mycket oattraktiv” och ger snarare ett frånstötande intryck än ett välkomnande, skriver nämnden. Helst skulle den synas från stationen. Därför föreslås att restaurangens fönsterparti flyttas ut till trottoaren i linje med den övriga fasaden.
– Nu när kommunen har gjort vid stationen och gågatan skulle man bättre kunna knyta samman detta med kulturhuset, menar Margreth Segerstein.
Även utställningshallens glasparti behöver flyttas på samma sätt för att ge en tydligare exponering och en större utställningshall.
Dessutom behöver restaurangverksamheten förändras så att den tydligare riktar sig till konferensgäster på dagtid och evenemangsbesökare kvällstid.
När turistbyrån försvinner vill politikerna att en ny attraktiv verksamhet upprättas i lokalen, som en butik – alternativt kan utställningshallen bli större.

Ärendet har nu skickats vidare till kommunens tekniska förvaltning, som fått i uppdrag att ta fram kostnader för ombyggnationen enligt förslaget.
Någon uppfattning om kostnaderna har kulturnämnden inte i nuläget.
– Nej, vi har inte alls kommit så långt, säger Margreth Segerstein.

Har kommunen råd?
– Det är helt och hållet en fråga om vad man prioriterar. Men man måste förstå att kulturhuset är ett av Hässleholms ansikten utåt.

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×