Teckning: Tyra Kristiansson

Min teckning

Denna fina teckning är gjord av Tyra Kristiansson, som går i andra klass på Vittsjö skola.