Styret anklagas för ekonomiskt vanstyre

Skåne Sjukvårdsnämnd Kryh fick en budget för 2018 som ska ge nästan åtta miljoner kronor i överskott. Men när januari passerats har budgeten redan spräckts. Prognosen pekar på ett minus på 125 miljoner för 2018.

Ramarna sattes av regionfullmäktige i oktober, men nämnden för Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) tog inte sin budget förrän sex veckor in på det året i onsdags.
Alliansen undrar vad det rödgröna styret sysslar med.
– Budgeten saknar realism och har liten koppling till verkligheten. Det kan låta hårt med det som lades fram på nämndens bord liknar mer ett fuskbygge än ett styrdokument för verksamheten. Under posten ”övriga kostnader” gömmer man ekonomisk obalans och ingenstans beskrivs hur denna ska hanteras, säger Per Erlandsson (KD) ledamot i Kryh.

John Roslund (M) sitter i nämnden och skräder inte orden.
– Detta är tyvärr ingen engångsföreteelse. Styret lämnar en förvaltning helt utan styrning. Det är ett svaghetstecken att inte kunna presentera en budget förrän sex veckor in på verksamhetsåret. Än mer anmärkningsvärt är att vi tar en budget med ett överskott på 7,9 miljoner, som redan visar ett överdrag med 134 miljoner i januari. Prognosen för hela året är 125 miljoner minus.
Alliansen undrar vad budgeten egentligen är värd.
– Den är uppenbarligen inte till för att följas. Vi begärde att få en exakt redovisning av budgetposten till nästa möte och en plan för hur den ska hanteras. Till detta sa styret nej, kommenterar John Roslund och anser att styrets hantering av sjukvårdsverksamhet på det här sättet skapar oklara förhållanden för verksamheten.
Därför avstod alliansen från att delta i beslutet.

Alliansens ledamöter tycker det är skrämmande att inget mer händer.
Kryh tog med sig ett underskott på 165 miljoner förra året.
Den höga kostnadsutvecklingen kring sex procent i början på 2017 har pressats ner till 1,8 procent tack vare en rad åtgärder, som nämnden tvingades vidta.
Inhyrd personal har minskat och sättet att arbeta på ett effektivare sätt har påskyndats.
– Styret framhåller att de har pressat kostnaderna. De glömmer att det var fritt blås under den första tiden av mandatperioden. Det är inte så konstigt att nämnden med den slappaste attityden till kostnader plötsligt blir bäst i klassen med tanke på utgångsläget, säger John Roslund.

Alliansen är förvånad över att revisorerna inte har reagerat skarpare och att det inte presenterades några förslag till åtgärder i nämnden för att möta signalerna om fortsatt stort underskott i år.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar